فال

 

 

فال روز

 

فروردین:

ریتم زندگیتان به میزان قابل توجهی تغییر می کند. ، سایت تهران فان ، از امروز سازگاری با ان را آغاز کنید. امروز قادر نیستید که از کارهای جزیی در خانه و محل کار اجتناب کنید. ممکن است مجبور شوید سری به دکتر بزنید یا کمی دارو در داروخانه بخرید.

 

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید.....
 

 

فال 31 خرداد93

فروردین:

هنگام صبح برای شما می تواند تبدیل به دوره ی ناراحتی و سردرگمی شود. ، سایت تهران فان ، به دنبال این باشید که نزدیک عصر کاربرد جدیدی برای استعدادهایتان پیدا کنید. در نیمه ی دوم روز متوجه می شوید که همه چیز بهتر می شود یا احساس کلی بهتری پیدا می کنید.

 

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید.....
 

 

فال 30 خرداد ماه 93

فروردین:

کمی از زمانتان را با خانواده یا همکاران بانفوذ بگذرانید. ز چیزی برای گفتن خواهید داشت حتی اگر تفاوت سنی یا اخلاقی بینتان باشد. می توانید درمورد مسایل حاد خانگی، ابتکارات، نقل مکان و روابط خانوادگی به بحث بنشینید.

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید.....
 

فال روز 28 خرداد

 

فروردین:

امنیت در اعداد است. باید اخلاق مستقل خود را رام تر کنید ، سایت تهران فان ، و قدمی به سوی مردم بردارید. مصالحه اصلا واژه ی مورد علاقه ی شما نیست، ولی این مصالحه و سازش است که مانند یک عصای جادویی می تواند جادو کند.

 

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید.....
 

فال 24 خرداد 93

 

فروردین:

تا هنگام عصر چارچوب ذهنی مثبتی خواهید داشت. ، سایت تهران فان ، شاید موفقیتتان در زندگی عشقی، ورزش یا رشته ی خلاقانه تان به شما الهام خواهند داد. اگر فرزند دارید، ممکن است برنامه های بسیار خوش بینانه ای در رابطه با تحصیلات یا تفریح بچه هایتان بریزید.

 

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید....
 

فال 22 خرداد 93

 

فروردین:

امروز انرژیتان برای همراهی دیگران در تعادل خیلی خوبی است. ، سایت تهران فان ،ممکن است به تاثیرات خارجی علاقه نشان می دهید. برایتان سخت نخواهد بود که برای انرژی خلاقانه تان کاربرد پیدا کنید. می توانید آنرا به سمت سرگرمی، مسافرت، رخدادهای جالب، بازی های ورزشی و تربیت فرزندان هدایت کنید

 

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ليست صفحات
تعداد صفحات : 17
مطالب جدید