استخر پارتی مختلط جوانان تهرانی +عکس

استخر پارتی

استخر پارتی های دختران و پسران در تهران

http://up.rozfun.ir/up/forumi/news/WOW3.jpg

استخر پارتی های مختلط دختران و پسران تهرانی این روزها به معظل فرهنگی بزرگی برای جامعه تبدیل شده است و باید جلوی اینگونه هنجارشکنی ها در جامعه اسلامی گرفته شود…

اخیرا مشاهده شده برخی استخرهای ورزشی و استخرهای منازل که از نظارت نهادها خود را مصون می بینند اقدام به اجاره و در اختیار قرار دادن این مکان ها می کنند. گروهی که رگه های فرهنگی و مذهبی آنها رنگ باخته است در این استخرها نه تنها به برگزاری استخرپارتی می پردازند بلکه از انتشار عکسهای این اعمال قبیح نیز امتناع نورزند.

http://up.rozfun.ir/up/forumi/news/hamberger/estakhr.jpg

http://up.rozfun.ir/up/forumi/news/hamberger/estakhr2.jpg

http://up.rozfun.ir/up/forumi/news/hamberger/estakhr3.jpg

 
مطالب جدید