فال جمعه 29 فروردین 93

فـــروردین:

پیشنهاد می شود که تمام انرژیتان را جمع کنید و تــــلاش کنیدیک پروژه را بطور موفقیت امیز تمام کنید. این احتمال وجود دارد که کاملا انرژی خود را از دست دهید. اگر نتوانید پــــروژه را با موفقیت به انتها برسانید، بـــــعدا احساس ناامیدی بر شما غلبه خواهد کرد.

اردیبهشت:

باید روی جاده، در محل کار یا حین ارتباط خیـــــلی احتیاط کنید. در اموری که هیـــــچ ربطی به شما ندارند شرکت نکنید. هنگام صبح اگر به موقع لحن خود را تغییر ندهید یا یکدندگی خود را محدود نکنید، جروبحث هـــــا تبدیل به جنگ کورکورانه می شوند.

خرداد:

به دنبال پول باداورده نباشید. در خطر این هستید که در لحظه ی آخــــــر سودی که در انتظارش هستید را از دست بدهید. اگر در هر بار اشتباهات مالی بسیاری کنید، مجبور می شوید بالاخره از دیـــــگران پول قرض بگیریـــــد یااینکه به شدت مراقب کیفتان باشید.

تیر:

امروز برای آنهایی که تصمیم گرفته اند به چیزی که می خواهند برسند خیلی مهم است. با داشتن جرات، عزم و منابع می توانید به هدفتان برسید. توصیه می شود ه=که بعد از آن استراحت کنید و برای سختی هایتان به خودتان پاداش بدهید.

مرداد:

امروز هرگونه کارتان پر از هیجانات شـــــدید خواهد بود. در ساعات عصر باید از خود انتقاد کنید و دیپلماسی، احترام برای افراد مسن و سلیقه ورزشی نشان دهید. از خرید های مهم اجتناب کنید و آزمایشاتتان را انـــــجام دهید.

شهریور:

مهم نیست چه چیزی باشدف باید به کاری که شروع کرده اید ادامه دهید. آماده باشـــــید تا خطر کنید. وقتتان را برای کینه یا هرچیزی که ناراحتی در پی دارد تلف نکنید. درانتهای روز از مکالمات دوســـــتانه، خبرهای جالب و ایده های جدید خلاقانه لذت ببرید.

مهر:

امروز قادر خواهید بود تا با غلبه بر تعدادی مانع به هدفتــــــان برسید. در طول روز روحیه جنگجویتان را حفظ کنید و نگذارید هیچ چیز اراده شما را تحت تاثیر قرار دهد. تنها به این صورت است کــــه می توانید حرفه ای بودن خود را ثابت کنید و در یک جروبحث پیروز شوید.

آبان:

امروز همه چیز را شرایط برایتان تعیین می کند. صرف نظر ااز اینکه چقدر در تلاشید یک شیوه زندگی متعادل تر و راحت تر بدست آورید، مجبورید که با آن کنار بیایید. اماده باشید که تا عصر با شرایط پر ااسترس کــــاری مواجه شوید.

آذر:

احساساتتان را تحت کنترل داشته باشید تا روحیه تان را ااز دست ندهـــــید. احساساتی مثل ترس از جنگ، خشم و حسادت می توانند به راحتی شانستان برای موفقیت را سلب کنند. در انتهای روز موقعیت خـــــیلی خوبی بدست می آورید تا استعدادهای ذهنی، طبیعت هنری و حس شوخ طبعی خود را به رخ بــــکشید.

دی:

باید اماده باشید تا در برابر حمـــــله ها مقاومت کنید و یک راز را حل کنید. در طول روز از آنجایی که دیگران تمام فعالیت ها را آغاز می کنند احتمال بختتان یار نیست و حق انتخابی ندارید. ااز تهمت اجتناب کــــنید. نباید از آن خوشتان بیاید.

بهمن:

در طول روز بـــــاید ثابت قدم باشید و تمام تلاشتان راا بــــتکنید. موانع احساسی و دیگر موانع دلیلی برای رها کردن چیزی که شروع کرده اید نمی شوند. در صورت امکان، سعی کنید بی احتیاط نباشید و هرگونه مـــــساله فنی یا مشکل با دیگران را حل کنید.

اسفند:

باید احساساتتان راا برای میزان قدرتشان اامتحان کنید. حـــــتی آرام ترین شما میتوانند خشمگین شوند. در زندگی شخصی و فضای کاری، حرفه ای و مالی احتمال دعوا وجود دارد. خشم، حسادت و رقابت کاری بسیار تخــــریب کننده خواهند بود.
مطالب جدید