پیامک های سر کاری و خنده دار روز زن 1393

 

اس اام اس خنده دار روز زن

یک اس اام اس علمی برای قانع کردن آقایان خسیس:

آیا می دانید تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که در شب بعد از روز زن ســــال گذشته، دســــت به جیب شــــدن آقایان نسبت معکوس با میزان خوابیدن آنها در کنــــار پیاده رو، نیمکت پـــــارک ها و جــــاهای مشابه دااشته است؟

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

آقایان محترم اگر جرأت داارند در ایـــــن مسابقه شرکت کنند:

جایزه شجاع ترین مرد سال به کسی تعلق خواهد گرفت که جرأت کرده و روز زن اامسال را بـــــا خرید یـــــک شاخه گل و یک جفت جوراب به بانوی عزیزتر ااز جـــــانش تبریک بگوید.

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

حفظ سلامتی آقایان ااز موارد بسیار مهم است:

آیا تاکنون ملاقه روی مغز شما فرود آمده است؟ آیا تابحال وسایل شکــــستنی جهیزیه خانم خانه روی ســـــرتان خورد شده است؟ آیا تاکنون جلوی باجناقتان ســـــرکوفت های خفن نوش جـــــان فرموده اید؟ کافی ااست جرأت کـــــرده و تاریخ روز زن را فراموش کنید!

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

دلیلی ندارد که یک مرد عاقل به هــــر پیامکی که برایش فرستادند، بخندد:

اگر قصد خرید هدیه روز زن برای همسرتان را ندارید، دست کم مــــــوقع رفتن به منزل از کلاه ایمنی استفاده کنید. نخند! پارسال یه نفر به این پیامک خندید، فرداش بــــه دلیل فرود مـــــاهیتابه روی مخش راهی بیمارستان شد.

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

مواظب باشید فریب فضاسازی های مـــــسموم و دروغ های رسانه ای را نخورید:

تبریک روز زن به طلافروشی ها، بانک ها، فروشندگان لباس های لــــــوکس وارداتی و مواردی از این دست، فقط و فقط تبلیغات سوء بوده و نباید در عزم راسخ شما برای بزرگداشت این روز، خللی وارد کــــــند.(ستاد حفظ امنیت مردان خانواده)

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

روز زن مبارک باد...

با دادن یک هدیه خود راا یـــک سال بیمه بدنه و اعصاب کنید

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

هر زنی دو مرد راا دوست دارد !

یکی ساخته تخیلات اوســـــت ، و دیگری هنوز به دنیا نیامده !

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

دقــــت کردین !؟

روز زن همه زن میشــــــن ، روز دختر همه دختر !

بابا تکلیف مارو مـــــشخص کنین !

پیامک خنده دار و سرکاری روز زن -سری پنجم

اس اام اس خنده دار روز زن

اگه میخواهید روز زن بخاطر نــــــگرفتن هدیه دچارافسردگی نشوید

این ذکر را روزی ۷ مرتبه تــــــکرار کنید.

من گـــــــل همیشه بهارم از کاکتوس انتظاری ندارم !
مطالب جدید