فال روز یک شنبه 31 فروردین ماه 93

فروردین:

اامروز مخصوص استراحت است. نباید ذهناتن راا از ایده های جدید پـــــر کنید و سرعت آن را بالا ببرید. درگیر کاری شوید که دوست دارید و وقتتان را با افرادی که می شناسید بگذرانید. آنهایی که ورزش می کنند و ااز تفریحات پــــر حرکت و فعال لذت می برند باید به فکر عوض کردن آن با کاری عملی تر و باپرستیژتر بــــاشند.

ااردیبهشت:

استراتژی کلی شما باید به روز میشود. سعی کنید هرچه سریع تر این ایده را عملی کنید. امور خانگی و روابط زناشویی به توجی بسیار زیادی از جانب شما نیاز دارند.این احتمال وجود دارد که همسرتان چیزی بخاهد یا اینکه ادعایی  باشد.

خرداد:

امروز براای مسافرت های کوتاه، بازی با بچه ها و روابط آزاد مناسب ااست. هنگام تعامل با جنس مخالف، باید خیلی مراقب باشید و خودتان را تحت کنترل داشته باشید. تلاشتان برای سوق دادن روابطتان به یک مسیر جدی مـــــمکن ااست شکست بخورد.

تیر:

اامروز حساسیت بیش از حد مناسب نخواهد بود. بــــاید روی تلاش هایتان برای بهبود خلق و خوی خود و دیگران بیشتر کار کنید. شاید بازی با بچه یا به یاد آوردن دوران بچگیتان مفید باشد. اامروز خریدهای بــــزرگ مناسب نــــخواهد بود.

مرداد:

امروز می توانید به عادت های نیمه هوشیارتــــان کمی آزادی بدهید. بعضی ااز آنها ااز زمان کودکی شکل گرفته اند و به نظر می رسد که قادر به رها کردن آنها نیستید. از شــــانستان برای رفتار کردن با آزادی و ااستقلال ااستفتاده کنید.

شهریور:

خنثی بودن اامروز به شما ااجازه می دهد که کمی استراحت کنید و ایده ی تغییرات مثبت آسایش بدست آورید. نباید برگذار کننده هیچ رخداد جمعی باشید. ممکن است در نهایت چنین موقعیتی پیـــــش بیاید ولــــی نمی توانید در منزلتان سروصدای جمعیت را تحمل کنید.

مهر:

شانس خوبی برای استراحت نصیبتان شده ااست، آنرا از دست نــــدهید. می توانید ادامه دهید و در هرنوع سرگرمی، لذت رمانتیک و پخت و پز برای سرگرمی شرکت کنید. شانس این را دارید که روابط متزلزل راا دوباره به حالت شکوه گذشته شان برسانید.

آبان:

امروز در تلاش باشید که ازدواج خود راا تقویت کنید یا با یک شریک روابطتان را محکم تر کنید. هیچ گونه تلاش و پولی را در این راه ذخیره نکنید. نتایجی که بدست می آید ارزش آنرا دارد. ااز طــــرفی ستارگان توصیه خوبی برای شما دارند: شما در حال از داستن موقعیت رهبری در روابطتان هـــستید.

آذر:

بسیاری از شما ااز بودن در میان رخدادها و حضور یافتن در جمع لـــــذت می برید. خوشبختانه، امروز هیچ کس شما را از آن منع نمی کند. از این فرصت استفاده کنید تا توجه دیگران را جلب کنید. حتی اگر احـــــساس خیلی خـــــوبی ندارید، با دنیای اطراف در تماس باشید.

دی:

امروز وسوسه های ااحساسی حتی سردترین شمـــــا راا هم به زانو در مــــی آورد. اگر عاشق شده اید،در خطر این هستید که برای مدتی طولانی خودتان را در این رابطه گم کنید. ااگر هنوز عشقتان را پیدا نکرده اید، ااین احتمال وجـــــود دارد که امروز اولین نشانه های آنرا ببینید یا بـــــشنوید.

بهمن:

اامروز طبیعت هنرمند، گرمای روح و تواناییتان برای لــــذت بردن از زندگی ااهمیت ویژه ای پیدا می کنند. اگر این ویژگی ها را ندارید باید از دیگران یاد بگیرید، مثلا از والدین یا فرزندتان. وقـــــت خوبی برای جشن ودیگر برنامه های صحنه ای است.

اسفند:

زندگی کم کم در حـــــال رساندن شما به شرایط آرام است. ااگر هنوز مانده تا علایم تغییرات راا ببینید، صدایدرونیتان دربـــــاره آن خبرتان می کند. می توانید برنامه های جدیدی راجع ب مسافرت، خرید یـــــا پول درآوردن بریزید. روابطتان بـــــا خانواده نیز در حال تغییر کردن است.
مطالب جدید