فال پنچ شنبه چهارم اردیبهشت 1393

فروردین:

می توانید امروز مذاکره کنید، کارهای اداری را انجام دهید، روابط خارجی را حفظ و کشترش دهید و مشاجرات زناشویی را حل کنید. موقعیت خوب را از دست ندهید و با مردم خوب دورهم جمع شوید(دطهثی). اگر امکان ملاقات شخصی وجود نداشت از اینترنت استفاده کنید.

اردیبهشت:

باید بیشتر اجتماعی، سخاوتمند و مهربان باشید. این ویژگی ها کمک می کنند که به راحتی مسایل شخصی و کاری را حل کنید. امروز برای حل کردن امور مالی بزرگ(یقحسد)، فراهم کردن کمک اسپانسوری و دستکاری حساب های بانکی روز خوبی است.

خرداد:

امروز چیزهای زیادی در محدوده قدرت شما هستند. شما تاثیر مستقیمی روی مذاکرات، آغاز پروژه جدید یا ثبت اسناد دارید. همچنین سرعت گسترش یک ایده خاص را نیز تحت تاثیر قرار می دهید(دبهیغ). مردم با خوشحالی به عقیده تان گوش می کنند و از شما برای توصیه سوال می پرسند.

تیر:

تمرکزتان روی خانه در روابط اجتماعی بیشترو میلتان برای تعامل با اعضا خانه خود را نشان میدهد. برای ایجاد آرامش در خانواده و محل کار مجبور نیستید تلاش زیادی به خرج دهید.(عثغقف) تعادل مناسبی بین جدید و کهنه و گذشته و آینده ایجاد کنید.

مرداد:

امروز برای شما پر از توازن است. امروز پر از موقعیت های عالی خواهد بود. موفق ترین تعهدات با ارتباطات، (خهطزر)گسترش دانش، جست و جو برای حامیان و ردوبدل ایده های منحصر به فرد و پیشنهادات مرتبط هستند.

شهریور:

باید با مدیریت موافقت کنید یا اینکه با افراد بانفوذ آشنایی پیدا کنید تا درآمدتان بیشتر شود. (هعغطز)همچنین باید روابط خوبی را با دوستان و شریکان، بویژه اگر در مسیر شغلیتان هستند، ایجاد کنید.

مهر:

امرور برای مطالعه، افزایش ارتباطات و معامله با خارجی ها مناسب است(خهطشس). امروز یعنی آغاز یک سفر نو و مطمئنا به خاطر دانش و ارتباطاتتان در تمام تلاش های شخصی به موفقیت دست می یابید. می توانید در انتظار پیروزی در رقابت ها، پیشرفت در مطالعه و مراقبه باشید.

آبان:

باید سعی کنید بر ویژگی کم حرفی خود غلبه کنید. ممکن است(هخیسث) در ساختمان های مختلف، بانک یا محل تحصیل با کسی آشنا شوید و این آشناییت بسیار مفید خواهد بود. یادگیری و گسترش چشم انداز خود را دست کم نگیرید.

آذر:

امروز بسیار محبوب هستید و توجه همه را به خود جلب می کنید.(حخئنت) شاید از شما دعوت شود که در یک پروژه جالب، مهمانی یا یک رخداد غیررسمی شرکت کنید. در یک مصاحبه در راس همه قرار می گیرید. مثل همه آذرماهی ها فقط به تماشای اتفاقات نمی نشینید، بلکه ایده های خود را به همه می گویید.

دی:

امروز کلید موفقیت شما روابط اجتماعی، مهربانی و روشن فکری است.(خهسصش) فرصت بهتر کردم مهارت های اجتماعی خود را از دست ندهید، مخصوصا در محیط کار. بدون کنار آمدن با دیگران رشد حرفه ای غیر ممکن خواهد بود.

بهمن:

در هرگونه فعلیت ذهنی و همچنین کارهای مرتبط با تعامل، مردم و مسافرت موفقیت ازآن شماست.(خحجیثس) در فضاهای حقوقی، توریستی و تحصیلی شانس همراهتان خواهد بود. می توانید درگیر سازمان دهی مهمانی، مدیریت، بحث درباره سیاست، برقراری ارتباط با خارج و غیره شوید.

اسفند:

باید به یاد داشته باشید که وقت متمرکز کردن توجه دیگران به خود نیست. (خهخهح)ایستی دانشتان درباره حقوق و رسوم اجتماعی را نشان دهید. خودتان را بعنوان یک همراه جذاب و یک جزء تیمی لایق به همه ثابت کنید.
مطالب جدید