زنم را چون با مردهای زیادی رابطه داشت کشتم + عکس

پرونده این مرد دوسال قبل در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد. متهم که مهرداد نام دارد با شکایت اولیای دم زنی به نام لیدا بازداشت شد. (ذارلزب)در اولین شکایت که از طرف خانواده لیدا به ماموران ارایه شد آنها مدعی شدند داماد سابق شان دخترشان را به قتل رسانده است.

مادر لیدا گفت: "دخترم سال ها قبل با مهرداد ازدواج کرد اما به دلیل کارهایی که مهرداد می کرد با داشتن دو فرزند تصمیم به جدایی گرفت. مهرداد اعتیاد داشت و مرتب دخترم را کتک می زد. دخترم بچه هایش را با خود برد و از مهرداد هم جدا شد. (لاثصس)او خانه ای اجاره کرده بود و با بچه هایش زندگی می کرد. مهرداد روز حادثه به بهانه اینکه می خواهد بچه هایش را ببیند به خانه دخترم رفت و او را به قتل رساند. ضرباتی که مهرداد بر بدن دخترم وارد کرد آنقدر زیاد است که تقریبا جای سالم ندارد."

مهرداد با توجه به این شکایت بازداشت شد. او قتل را قبول کرد و گفت: "سال 87 بود که به اصرار لیدا از هم جدا شدیم. من هم نمی توانستم وضعیتی را که او درست کرده بود تحمل کنم. او با مردان زیادی رابطه داشت و هر بار درباره این مساله با او صحبت می کردم به من می گفت تو دچار توهم شده ای.(زبیرل) او مرتب مساله اعتیادمرا به رخم می کشید و به من می گفت تو مرد زندگی نیستی خیلی عصبی و ناراحت بودم و این موضوع همیشه باعث درگیری میان من و لیدا می شد تا اینکه او درخواست طلاق داد و ما از هم جدا شدیم. دادگاه هم به خاطر اعتیاد من بچه ها را به لیدا داد خودم هم مقاومت نکردم چون توانایی نگهداری از آنها را نداشتم. در این مدت گاهی به دیدن بچه ها می رفتم."

 

متهم ادامه داد: "روز حادثه هم به ملاقات بچه هایم رفته بودم. لیدا در را باز کرد و من هم وارد خانه شدم. لباس های خاصی پوشیده بود مثل همیشه نبود. بعد هم گفت می خواهد از خانه بیرون برود و از من خواست زودتر بروم خیلی عصبانی شدم به او گفتم در این مدت تو را تحت نظر گرفته ام و مطئمن هستم با مردان زیادی رابطه داری. لیدا با عصبانیت به من گفت دیگر هیچ چیز به تو ربطی ندارد. ا(بقیخه)ز این حرفش خیلی ناراحت شدم درگیری بین ما ایجاد شد. من که خیلی ناراحت بودم با چاقو به سمتش حمله کردم زمانی که داشتم ضربات را می زدم اصلا در حال خودم نبودم. بعد هم از خانه بیرون آمدم و چند روز بعد پلیس بازداشتم کرد."

مهرداد بعد از این اعترافات صحنه قتل را نیز بازسازی کرد این در حالی بود که پزشکی قانونی هم واردشدن ضربات متعدد بر بدن مقتول را تایید کرد و در گزارشش آورد بررسی ها نشان داد 27ضربه چاقو بر بدن زن جوان وارد شده و این ضربات قطعا دفاعی نبوده است. ضربات بر بالاتنه زن جوان وارد شده و خونریزی ناشی از این ضربات عمیق بوده که باعث قتل شده است.(فقرزذ) برخی از این ضربات شریان های اصلی بدن را قطع کرده است. با توجه به مدارک موجود در پرونده و شکایت اولیای دم از جمله پدر و مادر مقتول کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم به زودی پای میز محاکمه می رود.
مطالب جدید