استخدام بانک اقتصاد نوین 93

بانک اقتصاد نوین جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شهر نیشابور صرفا از آقایان واجد شرایط پس از مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت (الرثقس)به همکاری می نماید.

الف) نوع شغل:

بانکدار (متصدی امور بانکی)

ب) شرایط عمومی:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران(بیقبیق).

۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(جحخیز).

۴- عدم اشتغال بکار رسمی و پیمانی و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی(دازیفقط).

۵- تندرستی و توانایی جسمی و روانی متناسب با کار بانک طبق تشخیص و تایید مراجع پزشکی مورد اعتماد بانک.

۶- خلاق، مبتکر و ارزش آفرین.

۷- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی.

۸- برخورداری از روابط عمومی قوی و آراستگی ظاهر.

۹- عدم سوء پیشینه کیفری(الزیبق).

ج) شرایط اختصاصی:

۱- دارا بودن مـدرک تحصـیلی کارشــناسی در رشته هـای علوم بانکی، حسـابداری، مدیریت (دولـتی، بازرگـانی، صنعـتی و مالی)، علوم اقتصادی (نظری، بازرگانی و پول و بانکداری)، آمار، کامپیوتر (نرم افزار)، حقوق (قضایی)، (لبلب)ریاضی (کاربردی و علوم کامپیوتر).

۲- دارا بودن حداقل معدل ۱۵

۳- حداکثر سن ۲۸ سال تمام (لبلب)(متولدین سال ۱۳۶۵ به بعد)

۴- تسلط به مهارت های (ICDL)

5- تسلط نسبی به زبان انگلیسی

د ) مدارک موردنیاز برای ثبت نام:

۱ - تصویر خوانا از صفحات شناسنامه.

۲- تصویر کارت ملی(خهطزی)

۳ – تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۴ - یک قطعه عکس جدید ۴×۳ با ذکر مشخصات در ظهر آن.

۵- تصویر کارت خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

۶ - تصویر مدرک تحصیلی دیپلم(عهطظس)

۷- فرم تکمیل شده تقاضای همکاری

دیدن فرم ثبت نام

و) نکات شایان توجه:

۱- از افراد واجد شرایط به تشخیص و نیاز بانک برای مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.

۲- شرکت در مصاحبه هیچگونه تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند و پذیرش نهایی منوط به طی کردن همه مراحل استخدام طبق ضوابط بانک خواهد بود.

۳- متقاضیان استخدام می بایست بومی شهر مورد تقاضا هاغب باشند.

تبصره: منظور از داوطلبان بومی متولدین آن شهر و یا افرادی می باشند که مقطع تحصیلی دیپلم را در آن شهر سپری نموده و یا مدارک مورد تائید مبنی بر اقامت دائم ۵ ساله متوالی منتهی به سال ۱۳۹۳ در شهر مورد تقاضا ارائه نمایند.

۴ – پس از بررسی مدارک ارسال شده ، از سه برابر ظرفیت مورد نیاز ( مجموعا تعداد ۶ نفر از معدلهای بالاتر ) جهت مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به عمل می آید . در صورت قبولی در مصاحبه عمومی و تخصصی ، از افراد واجد شرایط جهت همکاری دعوت به عمل خواهد آمد

۵- چنانچه بانک در هر مرحله از استخدام متوجه وجود هرگونه مغایرت در عدم تطبیق اطلاعات ثبت شده در سایت و مدارک اخذ شده در زمان مصاحبه گردد، استخدام متقاضی کان لم یکن تلقی (هعزرذ)می گردد.

۶- درج شماره تلفن در سایت بانک برای تماس، ضروری بوده و چنانچه بانک با تلفن های اعلام شده نتواند تماس برقرار نماید مسئولیتی نداشته و برای تامین نیروی مورد نیاز از نفرات بعدی دعوت بعمل (لافقب)خواهد آمد.

۷- ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ۲۴ ساعته پرداخت نوین آرین به شماره ۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

داوطلبان می بایست مدارک مورد نیاز خود را حداکثر تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ به آدرس تهران صندوق پستی ۳۷۹۶ – ۱۹۳۹۵ از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.
مطالب جدید