فال روز یکشنبه 7 اردیبهشت 93(تهران فـــــــــــان)

فال روز یکشنبه 7 اردیبهشت 93(تهران فـــــــــــان)

فروردین:

هنگام صبح شما مستعد یادآوری گذشته و خاطراتی هستید (تهران فـــــــان)که ممکن است خیلی ناراحت کننده باشند. نگذارید احساسات منفی زندگیتان را سمی کنند. شک نکنید که عصر برایتان اوقات حیرت انگیزی ایجادمی شود.

اردیبهشت:

باید انتخاب کنید که امروز صبح صلح را به دعوا ترجیح دهید(تهران فـــــــان). این قضیه بویژه زمانی اهمیت می یابد که بخواهید روابطتان با همسر را بهبود ببخشید زیرا احتمالا هردوی شما به دنبال این هستید که اتحاد محکمی ایجاد کنید.

خرداد:

امشب شانس این را دارید که خوش مشربی،تحصیلات و هوش خود را نشان بدهید.(تهران فـــــــان) یک دیالوگ دوستانه ممکن است تبدیل به یک رقابت شدید شود. اعتماد بیش از حد به دیگران ممکن است به شما آسیب برساند. عجله نداشته باشید که مطابق یک میل و علاقه زود عمل کنید. اول به خوبی به فردی که شما را جذب کرده نگاه بیندازید.

تیر:

نیمه اول روز پر از حساسیت و شکنندگی است. امروز است که باید انتخاب کنید (تهران فـــــــان)استراحت داشته باشید، به موسیقی گوش کنید و از بودن در کنار عزیزان لذت ببرید. انهایی گه دارای جنبه ی هنری هستند می توانند به راحتی به کارهای مورد علاقه و فانتزی هایشان بپردازند.

مرداد:

در ساعات اولیه امروز ممکن است احساس کنید در دام امور خانه و هیجانات خود افتاده اید. (تهران فـــــــان)فضای خانه ممکن است برایتان سنگین شود. بااین حال، هنگام عصر هیجانات مثبت زیادی به همراه خواهد داشت، خلق و خویتان ر بهتر کنید و عزت نفس خود را افزایش دهید.

شهریور:

موقعیتتان خیلی ثابت نیست. عدم قطعیت ممکن است ریشه در ازدواجتان داشته باشد. (تهران فـــــــان)بعنوان مثال، رفتارهای سوال انگیز یا نظرات مبهم همسرتان ممکن است نگرانی ایجاد کنند. سعی کنید که نیمه دوم روز را با خانواده بگذرانید.

مهر:

در ابتدا شرایط به نظر نوید بخش نمی آیند، ولی این فقط ظاهر اتفاقات است.(تهران فـــــــان) ساعات عصر خبرهای جدید، انرژی زیاد و روابط شدید مثل تعاملات آنلاین از راه می رسند. امروز احتمال یک مسافرت پر از ماجراجویی های حیرت انگیز یاخبرهای احساسی زیاد است.

آبان:

هنگام صبح باید زمان شخصی شما باشد که از آن برای رسیدن به نیازهای شخصی استفاده کنید.(تهران فـــــــان) شاید بهتر است بخوابید یا کارهایی روی خانه انجام دهید. هنگام عصر استراحت کنید و هیچ چیز را به دل نگیرید. الان شرایط خارج از کنترل شماست، ولی حس ششم کمک می کند که دروغ ها را از راست تشخیص دهید.

آذر:

باید ساعات صبح را تنها بگذرانید و ساعات عصر را برای بودن در میان مردم برگزینید.(تهران فـــــــان) وقت خوبی برای ملاقات با مردم جدید، بازی کردن و مسافرت رفتن است. همچنین موقعیت خوبی برای کار کردن روی زندگی زناشوییتان است.

دی:

آغاز روز پر از آرامش و اطمینان است. عصر به اندازه صبح آرام نخواهد بود.(تهران فـــــــان) بدون هیچ تلاشی تابع شرایط باشید و آنها را دستکاری نکنید. وقت خوبی برا یک فعالیت خاص نیست.

بهمن:

باید به طور موقت از نگرانی های عمومی خود دست بکشید و از آزادی خود لذت ببرید. (تهران فـــــــان)بهترین کار ممکن را انجام دهید. احتمالا شما یک برنامه نویس عالی، انیمشن ساز، بازی کن، یک دوست خوب یا یک فرد عالی برای صحبت کردن یا یک همراه خوش مشرب هستید.

اسفند:

یک بار دیگر در خطر این هستید که زندانی فانتزی های خود شوید(تهران فـــــــان). مخصوصا این قضیه درصورتی امکان دارد که بطور درونی پر انرژی باشید، به سادگی گول بخورید و همچنین نه تنها به رویاپردازی عادت داشته باشید بلکه از آنها پیروی نیز بکنید.
مطالب جدید