فال روز دو شنبه هشتم اردیبهشت 1393

فال روز دو شنبه هشتم اردیبهشت 1393

فروردین:

باید تمام ملاحظات بی خود را کنار بگذارید (سایت تهران فـــــان) و روی جنبه های روحانی مسایل تمرکز کنید.وقت خوبی برای تعامل با مردم دوردست و همچنین مسافران است. اگر تنها ماندید، احساس خواهید کرد که راحت نیستید و سریعا از این تصمیم پشیمان می شوید(سایت تهران فـــــان).

اردیبهشت:

امروز علاقه شما به تنواع بیدار می شود و برای تعامل و روابط عاشقانه بسیار مناسب است. به اطراف نگاهی بیندازید تا چیزهای جالب بسیار مهمی را کشف کنید که در حیطه علاقه تان نیستند.(سایت تهران فـــــان) شاید دوست دارید که درباره ی یک پدیده بحث انگیز بحث کنید و درمورد سیاست و مذهب صحبت کنید(سایت تهران فـــــان).

خرداد:

امروز این شما نیستید که جریان مکالمه را تعیین می کنید،(سایت تهران فـــــان) ولی اصلا درباره آن نگران نباشید. قادر خواهید بود که از هر مکالمه ای حمایت کنید، به همین دلیل است که هر کسی – حتی بهترین همراهانتان- درکنارتان احساس خستگی و دلزدگی می کنند.(سایت تهران فـــــان) اگر کسی به شما اعتراضی کرد، تنها به این دلیل است که دوست دارد کمی بیشتر با شما صحبت کند.

تیر:

امروز قادر نخواهید بود که استراحت کنید. آماده باشید(سایت تهران فـــــان) که کسی را کمک کنید یا از وی مراقبت کنید.شاید مجبور باشید ساعات طولانی را صرف جواب دادن به تعداد زیادی زنگ تلفن، نوشتن دعوت نامه یا توصیه دادن کنید(سایت تهران فـــــان).

مرداد:

امروز برقراری ارتباط برایتان بسیار مفید خواهد بود(سایت تهران فـــــان). به همین دلیل خودتان را در جاهای بسیاری از تعداد شرکت های معدودی خواهید یافت (البته اگر دوست داشته باشید). دعوت به مهمانی، قرار، پیکنیک یا دعوت برای ملاقات یک نفر را رد نکنید. (سایت تهران فـــــان)این بهترین راه برای رهایی و پر شدن از مثبت اندیشی است.

شهریور:

امروز تمام شما پر از قصد های خوب خواهید بود(سایت تهران فـــــان). سخت است که بگوییم نتیجه این قصد و غرض ها در نهایت بدون حساب کردن عوامل خارجی چه خواهد بود. هم می توانید با خوش شانسی در آسمان باشید یا اینکه ناامیدی شما را پایین بیندازد(سایت تهران فـــــان).

مهر:

وقت خوبی برای مسافرت، رفتن به جاهای مختلف، (سایت تهران فـــــان)مکالمه داشتن و نامه نگاری است. شاید خبرهای جدید از خارج برسند یا دعوت شوید که سری به جایی دور بزنید. تعاملات آرام می تواند همراه با غنی کردن دانشتان و بهبود هوشتان شما را کمک کند(سایت تهران فـــــان).

آبان:

یک زندگی احساسی غنی که توسط شما رهبری شود تمرکز امروز نیست(سایت تهران فـــــان). اگر کنجکاو، شاد و اماده ی حرف زدن باشید روزتان عالی خواهد بود. در یک مکالمه چیزهای جالبی را یاد می گیرید. سعی کنید که اطلاعات مفید را به خاطر بسپرید یا آنها را بنویسید. به دردتان می خورند(سایت تهران فـــــان).

آذر:

ستارگان امروز را روزی عالی برایتان پیش بینی می کنند(سایت تهران فـــــان). روزی پر از احساسات و تاثیرات. انرژیتان بیشتر صرف حفظ و گسترش ارتباطات تازه می شود. یک مسافرت جالب، یک بحث هیجان انگیز، نامه نگاری فعال و یا یک آشنایی غیرمنتظره امروز محتمل خواهند بود(سایت تهران فـــــان).

دی:

اگر به حال خودتان رها شوید،(سایت تهران فـــــان) با نامه نگاری آنلاین باکسی یا مطالعه یا فقط تفکر همه چیز را بهتر می کنید. می توانید درگیر تفکرات فلسفی شوید، (سایت تهران فـــــان)و به دنبال سخنان جالب و ایده های قابل احترام بروید.

بهمن:

فضای امروز مستعد ارتباط بعال با مردم است (سایت تهران فـــــان)و شما را به سمت بحث درباره احساسات و موضوعات نجیبانه سوق می دهد. با سخاوت افکار خود را به اشتراک می گذارید و ایده های جدیدتان قوی تر خواهند بود(سایت تهران فـــــان).

اسفند:

اهداف شما در صورتی پر از خوش بینی باشید (سایت تهران فـــــان)و به بهترین ها ایمان داشته باشید قابل دسترس هستند. باید محدودیت خود را درهنگام شرط بندی ها بدانید. شاید بهتر است که تعامل زیادی با خارجی ها، اقوام دور و افراد بامقام داشته باشید(سایت تهران فـــــان).
مطالب جدید