جدیدترین اس ام اس های احساسی 93

جدیدترین اس ام اس های احساسی 93

سکوت...

سکوت فقط صحبت نکردن نیست…(سایت تهران فان)

سکوت فقط آروم بودن نیست…

سکوت فقط نگاه کردن و دم آن (سایت تهران فان)نیست…

می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

----------------------------------------------

لعنتی کاشکی می دونستی

سکوتم دردها داره واسه گفتن …

----------------------------------------------

گاهى سکوت مى آموزد(سایت تهران فان)

بودن همیشه در فریاد نیســت

اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن(سایت تهران فان) بمــانى

یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

----------------------------------------------

بعضـى ها گــریه نمى کنند(سایت تهران فان)

اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت

گوشه چشمشان به کمــین نشسته(سایت تهران فان)

----------------------------------------------

همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست(سایت تهران فان)

گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …

----------------------------------------------

این روزها من خدای سکوت شده ام(سایت تهران فان)

خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….

----------------------------------------------

دیشب در جاده های سکوت

در ایستگاه عشق

هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف (سایت تهران فان)نکرد

و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .

----------------------------------------------

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست

حق با سکوت بود صدا در گلو(سایت تهران فان) شکست

تا آمدم با تو خدا حافظی کنم

بغض امان نداد و در گلو شکست

----------------------------------------------

گاهی دلت آنقدر می گیرد

که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی(سایت تهران فان)

واین است کار این روزهای خاکستری من

----------------------------------------------

سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است

و من سکوت می کنم تا بگویم(سایت تهران فان)

دوستت دارم

----------------------------------------------

کاش می شد برگردی و ببینی

چگونه چشمانم تقاص سکوت هایت را پس می دهد

کاش …

----------------------------------------------

دوستت دارم در سکوت(سایت تهران فان)

مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

----------------------------------------------

تاوان عشق و سکوتم برای تو فقط یه چیز بود(سایت تهران فان)

سقوط …

----------------------------------------------

سکوت در مکالمه تلفنی
(سایت تهران فان)
یعنی تردید یا مزاحمت ، یا شرم

----------------------------------------------
مطالب جدید