چگونه اب پاکی را روی دستش بریزیم؟

چگونه اب پاکی را روی دستش بریزیم؟

زمانی کسی به امید موفقیت و انجام مقصود مدتها تلاش و فعالیت کند (سایت تهران فان)ولی با صراحت و قاطعیت پاسخ منفی بشنود و دست رد به سینه اش گذارند و بالمره او را از کار ناامید کنند، برای بیان حالش به ضرب المثل بالا استناد جسته می گویند: «بیچاره این همه زحمت کشید (سایت تهران فان)ولی بالاخره آب پاکی روی دستش ریختند».

در دین اسلام آب مؤثرترین عامل پاک کننده نجاست است (سایت تهران فان)و زمین و آفتاب و استحاله در مرحله دوم مطهرات قرار دارند.

هر چیز نجس با شستن پاک می شود و اصولاً آب زایل کننده هر گونه نجاسات است(سایت تهران فان).

موضوع مشکوک و ناپاک را باید از سه الی هفت بار - بسته به نوع و کیفیت نجاست - شستشو داد تا طهارت شرعی به عمل آید. به آن آب آخرین که نجاست و ناپاکی را به کلی از بین می برد (سایت تهران فان)در اصطلاح شرعی " آب پاکی " می گویند. زیرا این آب آخرین موقعی ریخته می شود که از نجاست و ناپاکی اثری باقی نمانده، موضوع مشکوک کاملا پاک و پاکیزه شده باشد.(سایت تهران فان) با این توصیف به طوری که ملاحضه می شود " آب پاکی " همان طوری که در اصطلاح شرعی آب آخرین است که شیء ناپاک را به کلی پاک می کند، در عرف اصطلاح عامه کنایه از " حرف آخرین " است که از طرف مخاطب در پاسخ متکلم و متقاضی گفته می شود و تکلیفش را در عدم اجابت مسئول یکسره و روشن می کند(سایت تهران فان).
مطالب جدید