اعتراف متهم جنایت در آپارتمان

اعتراف متهم جنایت در آپارتمان

 

جوان ۲۳ ساله اي که با «روياي پولدارشدن» يکي از بستگانش را به طرز فجيعي کشته بود ، سایت تهران فان ، ضمن اعتراف به ارتکاب قتل گفت: فکر مي کردم او پول زيادي در حساب بانکي اش دارد و من با روياي پولدارشدن تصميم به قتل او گرفتم.

متهم اين پرونده جنايي که هفته گذشته ، سایت تهران فان ،و پس از ۲ ماه فرار توسط کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي دستگير شده است ابتدا براي رهايي از مجازات، انگيزه خود از ارتکاب قتل را مسائل اخلاقي و منافي عفت عنوان کرد و گفت: آن روز جوان ۲۵ ساله(مقتول) با من تماس گرفت تا نزد او بروم. وقتي آن جا رسيدم فهميدم که او به من دروغ گفته است و زني در منزل او حضور ندارد. پس از آن با هم مشروب خورديم من که به رفتارها و حرکات او سوء ظن پيدا کرده بودم از داخل آشپزخانه کاردي را برداشتم و او را به قتل رساندم. سپس براي آن که اثري از من باقي نماند جسد را به داخل حمام کشاندم ، سایت تهران فان ،و همه آثار خون و لکه ها را شستم. بعد هم آن را داخل کمد ديواري منزل قرار دادم و با از بين بردن آثار خون روي مبل ها، تلويزيون و ... خودرو ۲۰۶ مقتول را سوار شدم و فرار کردم.

گزارش خراسان حاکي است: متهم اين پرونده جنايي وقتي در برابر شواهد و دلايل مستند قرار گرفت متوجه شد، سایت تهران فان ، که قاضي پرونده اظهارات دروغين او را قبول نکرده است.

اين جوان وقتي در پاسخ به سوالات ديگر قاضي مجبور به تناقض گويي شد ديگر چاره اي جز بيان حقيقت نيافت، سایت تهران فان ، و در اظهاراتي ديگر گفت: فکر مي کردم جوان ۲۵ ساله خيلي پول در حساب بانکي اش دارد به همين خاطر وسوسه شدم تا با قتل او پول هايش را سرقت کنم به همين منظور نقشه جنايت را طرح کردم و کاردي را از آشپزخانه منزلمان برداشتم و به آپارتمان مجردي او رفتم. در آن جا مقدار کمي مشروب خوردم و در يک لحظه او را با ضربات متعدد چاقو کشتم و سپس با پاک کردن آثار جرم، جسد را داخل کمد ديواري پنهان کردم.

متهم افزود: سشوار، چند کارت عابر بانک، ، سایت تهران فان ،ساعت مچي، کفش هاي مقتول، ادکلن و کيف حاوي ۶۵ هزار تومان پول او را برداشتم و با خودرو ۲۰۶ او متواري شدم و روز بعد هم با کليدي که سرقت کرده بودم وارد آپارتمان شدم تا مطمئن شوم که کسي از جنايت باخبر نشده است.

وي ادامه داد: رمز يکي از کارت ها روي آن بود که کارت را به دوستم دادم، سایت تهران فان ،تا پول ها را بردارد و او هم در چند نوبت يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان که همه موجودي کارت بود را برداشت. خودرو را هم در منطقه مجيديه رها کردم که توسط ماموران کشف شد. بعد هم کفش هاي خوني خودم و برخي لوازم مسروقه را در سطل زباله انداختم. چند روز بعد از اين حادثه مادر مقتول پيامکي را روي گوشي فرزندش ارسال کرد که مي خواهد نزد او برود من هم پاسخي با اين مضمون که «من در تهران هستم»، سایت تهران فان ، برايش فرستادم که او متوجه ماجراي قتل نشود.

در پي اعترافات متهم اين پرونده جنايي، ، سایت تهران فان ،کارآگاهان پليس آگاهي با دستور قاضي «موحدي راد» دوست متهم را نيز که پول ها را از عابربانک برداشت کرده بود دستگير و مورد بازجويي قرار دادند اما با توجه به اين که دهان مقتول هنگام کشف جسد با پارچه اي بسته شده بود، اين احتمال وجود دارد که متهم هنوز برخي از زواياي اين جنايت را پنهان مي کند. بنابراين به دستور قاضي ويژه قتل عمد، تحقيقات از وي همچنان ادامه ، سایت تهران فان ،دارد.
مطالب جدید