ارتباط اینترنتی به کجا کشید

ارتباط اینترنتی به کجا کشید

 

مرد جوان وقتی متوجه ارتباط اینترنتی خواهرش با جوانی در فضای مجازی شد به قصد تنبیه، سایت تهران فان ، همراه دوستش مرد جوان را به بوستانی کشاند و دو نفری او را تا حد مرگ کتک زدند.

چند روز پیش مرد جوانی با حضور در شعبه پنجم دادسرای ناحیه 11 تهران از دو جوان به اتهام این که کتکش زده و قصد جانش را داشتند،، سایت تهران فان ، شکایت کرد.

شاکی گفت: در فضای مجازی و سایت دوست یابی با چند نفر آشنا شده بودم، اما با هیچ کدام ملاقات نداشتم، سایت تهران فان ، تا این که یک روز پیامی از دختری که عضو گروه مجازی بود، دریافت کردم که از من خواسته بود همدیگر را ملاقات کنیم.

شاکی افزود: در پی این درخواست برای دیدن وی به یکی از بوستان های تهران رفتم.، سایت تهران فان ، هر چه منتظر شدم خبری از دوست اینترنتی ام نشد. تصمیم گرفتم به خانه برگردم اما در میانه راه دو مرد راهم را سد کردند و مرا بشدت کتک زده و قصد جانم را داشتند که چند رهـگذر متوجه ماجرا شده و به کمکم آمدند.

وی اضافه کرد: با فرار مردان مهاجم، مردم مرا به مرکز درمانی منتقل کردند ، سایت تهران فان ،، نمی دانم آن دو مرد غریبه چه کسانی بودند و به چه انگیزه ای قصد جانم را داشتند.

با تشکیل پرونده و به دستور قضایی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری مهاجمان ادامه داشت تا این که ماموران اطلاع یافتند،، سایت تهران فان ، دوست اینترنتی ای که شاکی را به محل حادثه کشانده بود، مردی بوده که در یکی از محله های تهران زندگی می کند بنابراین مرد جوان دستگیر شد و با انتقال به پلیس آگاهی اعتراف کرد: مدتی​ بود رفتار خواهرم تغییر کرده بود. وقتی او را زیر نظر گرفتم، متوجه شدم او عضو یک گروه دوست یابی اینترنتی شده و با مرد جوانی در اینترنت ارتباط دارد.

متهم اضافه کرد: در ادامه پی بردم مرد جوان از خواهرم می خواست چند میلیون تومان به او پول قرض دهد.، سایت تهران فان ، احساس می کردم آن مرد کلاهبردار است و قصد اخاذی از خواهرم را دارد. وی عنوان کرد: تصمیم گرفتم از دوست اینترنتی خواهرم انتقام بگیرم. موضوع را با یکی از دوستانم در میان گذاشتم و چند روز بعد جای خواهرم پیامی برای مرد جوان ارسال کردم و وقتی او به محل قرار آمد، دو نفری به وی حمله ور شده و او را کتک زدیم.

در پی اظهارات متهم، دیگر همدستش نیز در پی تحقیقات پلیسی دستگیرشد، سایت تهران فان ، و به همدستی با دیگر متهم پرونده اعتراف کرد.
مطالب جدید