شناخت کودکان با اعتماد به نفس بالا یا پایین

شناخت کودکان با اعتماد به نفس بالا یا پایین

 

اعتماد به نفس پایین یا اعتماد به نفس بالا، سایت تهران فان ، مانند سایر ویژگی های شخصیتی کودکان، دارای نشانه های مختلفی است. با شناخت این نشانه ها، می توانید میزان اعتماد به نفس کودک دلبندتان را تشخیص داده و در راستای بهبود یا تقویت آن اقدام کنید.

در این بخش تعدادی از نشانه های کودکانی که دارای اعتماد به نفس پایین هستند، ، سایت تهران فان ،ارایه شده است. هر چه کودک نشانه های بیشتری داشته باشد و شدت این نشانه ها بیشتر باشد، اعتماد به نفس او پایین تر است. این نشانه ها عبارتند از:

- کودک خود را حقیر و بی ارزش می داند.

- از انجام کارهای جدید اجتناب می کند.، سایت تهران فان ،

- آرزو دارد که فرد دیگری باشد.

- تصمیم گیری برایش دشوار است.

- به آینده امیدوار نیست.

- به بچه های کوچک تر از خود تمایل به زورگویی دارد.، سایت تهران فان ،

- در برابر همسالانش احساس ضعف می کند.

- تحت سلطه همسالان خود است.

- درباره خودش اطلاعات کمی به دیگران می دهد.

- گوشه گیر است و در مهمانی ها و مجالس شرکت نمی کند.، سایت تهران فان ،

- درباره همسالانش به ویژه کسانی که از او برتر هستند، بدگویی می کند.

- در رویایی با شرایط جدید مضطرب می شود.

- در مدرسه و کلاس درس، کم حرف می زند.

- نیاز دارد که به او توجه کنند.، سایت تهران فان ،

- از شکست می ترسد.

- در دوست یابی و حفظ دوستانش مشکل دارد.

- نیاز شدیدی به تشویق و جلب توجه دیگران دارد.، سایت تهران فان ،

نشانه های کودک دارای اعتماد به نفس بالا

در این بخش تعدادی از نشانه های کودکانی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند،، سایت تهران فان ، ارایه شده است. هر چه کودک نشانه های بیشتری داشته باشد و شدت نشانه ها در او بیشتر باشد، اعتماد به نفس او بالاتر است. این نشانه عبارتند از:

- کودک برای خود ارزش و احترام قایل است.

- با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می کند.

- به توانایی های خود اعتماد دارد.، سایت تهران فان ،

- انتقاد را بدون احساس خشم و گرفتن حالت تدافعی می پذیرد.

- تجارب جدید را می پذیرد.

- توانایی تحمل شکست را دارد.

- می تواند احساساتش را ابراز کند.، سایت تهران فان ،

- می تواند نظرش را برای دیگران بیان کند.

- در موقعیت های اجتماعی احساس راحتی و شادی می کند.

- در موقعیت های اجتماعی شرکت می کند.، سایت تهران فان ،

 

 

 
مطالب جدید