اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید 93

 

اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید 93

 

کاش بی واسطه بودم ، سایت تهران فان ،

با ستاره ها ، با خواب ها و با هر آنچه که تو صدایشان می کنی…

کاش مهتاب بودم پشت در پنجره ات ،، سایت تهران فان ، باران بر سقف خانه ات و یا هوا در چهاردیواری اتاقت !

- - - - - - - - - - - - - - -

به پنجره سری بزن ، باد را بوسیده ام !

- - - - - - - - - - - - - - -

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، سایت تهران فان ،

هیچ فاصله ای دور نیست

هیچ زمانی زیاد نیست

و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند، سایت تهران فان ،

محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است !!!

- - - - - - - - - - - - - - -

این بهار یک اتفاق خوب کم دارد ؛ رخ بده !

- - - - - - - - - - - - - - -

جنگل رد پای باران ست
، سایت تهران فان ،
ویرانه رد پای باد

و من رد پای توام

همیشه تمام می شوم ، پشت در خانه ات !

- - - - - - - - - - - - - - -

تو گرمِ سخن گفتن و از جامِ نگاهت، سایت تهران فان ،

من مست چنانم که شنیدن نتوانم …

- - - - - - - - - - - - - - -

صیاد که تو باشی طعمه هم نمی خواهم

فقط بنشین کنار رود و نامم را صدا بزن !، سایت تهران فان ،

- - - - - - - - - - - - - - -

دوست داشتنت را نه با حرف نه با بوسه و نه با هیچ چیز دیگری نمی توانم بیان کنم، سایت تهران فان ،

تنها کاری که از دستم ساخته است ؛ این است که به چشمانت زل بزنم تا خودت از چشمانم ببینی که چقدر دوستت دارم !!!

- - - - - - - - - - - - - - -

رویا بوسیدن توست زیر آبشار گیسویت، سایت تهران فان ،

آنها که در خواب می آیند ، سراب های بی آبند !

- - - - - - - - - - - - - - -

تمام دنیا هم که بروند

تمام دنیا هم که نباشند، سایت تهران فان ،

تمام دنیا هم که مرا نخواهند

تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم

تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند

تو هستی …

آغوش تو باشد ، بوسه های تو باشد ؛ همین برای یک عمر زندگی کافیست ، سایت تهران فان ،!

- - - - - - - - - - - - - - -

زندگی برای زنده ماندن به تو نیاز دارد ؛ پلکانت را طلوع کن !

- - - - - - - - - - - - - - -

تو در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی که در کنار تو بودن چه حالی دارد ، سایت تهران فان ،!

- - - - - - - - - - - - - - -

می شود دوستم باشی ؟

طلوع که سر گرفت بگویی : روزت زیبا، سایت تهران فان ،

غصه ام گرفت بگویی : هستم

دلگیر بودم بگویی : می شنوم، سایت تهران فان ،

دلم می خواهد باشی ، جای همه نداشته هایم !

- - - - - - - - - - - - - - -

تو رنگ میدهی به لباسی که می پوشی، سایت تهران فان ،

بو میدهی به عطری که می زنی

معنا میدهی به کلمه های بی ربطی که شعرهای من می شوند !

- - - - - - - - - - - - - - -
مطالب جدید