حکم مرد زن هرزه در ملا عام

حکم مرد زن هرزه در ملا عام

 

یک زن 25 ساله اندونزیایی متهم است ، سایت تهران فان ، در یکی از مناطق شمالی ایالت باندا اچه با مرد 40 ساله متاهل روابط نامشروع داشته است. برخی از افراد متعصب اندونزی مرد را قبل از تحویل دادن به پلیس به شدت کتک زدند و روی بدنش پسماند فاضلاب خالی نمودند، سایت تهران فان ،.

پلیس دو فرد را به جرم زیر پا گذاشتن قوانین مذهبی به شلاق محکوم نموده است. ، سایت تهران فان ،بر اساس شریعت حاکم در اندونزی مرد و زن هرزه هر کدام به 9 ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند.

 

حکم مرد هرزه

 

حکم زن هرزه

 

 
مطالب جدید