کشتن یک کودک 9 ساله به خاطر دفاع از ناموس

کشتن یک کودک 9 ساله به خاطر دفاع از ناموس

 

 

پسر بچه 8 ساله ای به نام مارتین کوب، وقتی با صحنه آزار خواهرش توسط گروهی از اوباش مواجه شد، سایت تهران فان ، برای نجات دادن او به آنها حمله کرد. سردسته این افراد که به گفته خواهر مارتین یک نوجوان سیاه پوست بوده است، با ضربات محکم و مکرر سنگ به سرش، او را به قتل رساند.


قتل کودک 9 سالهبه گفته خواهر دوازده ساله مارتین که نامش به دلیل مسائل امنیتی فاش نشده است،، سایت تهران فان ، این نوجوان او را تهدید کرده که اگر هویتش را برای پلیس فاش کند، او را نیز خواهد کشت. گفته می شود زمانی که این خواهر و برادر در منطقه ریچموند ویرجینیا با اسباب بازی های خود سرگرم بوده اند، مورد حمله این گروه قرار گرفتند.

مطالب جدید