فال روز سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

 

 

 

فال روز سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

 

فروردین:

نیمه ی اول روز وقت هدر دادن وقت است. آشنایی های جدید خیلی امید بخش نخواهند بود. ، سایت تهران فان ، بعلاوه هیچ اطلاعات جدیدی کسب نخواهید کرد. ممکن است در یک ارتباط خاص یا ایده ی ثابت گیر کنید.

اردیبهشت:

در اوایل روز در خطر گذاشتن یک قدم جسورانه ولی اشتباه تحت تاثیر توصیه ی فریب آمیز کسی هستید.، سایت تهران فان ، ساعات عصر کمک می کنند که همه چیز را دوباره مرتب کنید. باید انتهای روز را با خانواده و آشنایان نزدیک بگذرانید.

خرداد:

باید در نیمه ی اول روز سعی کنید که از تصمیمات جدی گرفتن پرهیز کنید.، سایت تهران فان ، در این زمان ممکن است احساس کنید ترس و احساسات کنترل شما را گرفته اند و ذهنتان مبهم و پر ابر است. غرور و نفس شما ممکن است که حقیقت های اطرافتان را عوض کند.

تیر:

اگر امروز با تردیدهای رازآلودی آغاز شده است، علامت خوبی خواهد بود. ، سایت تهران فان ،اگر به چیزی علاقه پیدا کرده اید یا از آن الهام گرفته اید و حتی نمی توانید به اشتباه کردن فکر هم کنید. همین الان متوقف شوید: شاید احساس کنید قربانی یک وسوسه اید و ذهنتان در حال اغتشاش و بازیچه بودن است.

مرداد:

هنگام خوردن صبحانه ممکن است رخدادهای اخیر را به یاد آورید. ، سایت تهران فان ،روی یک پیشنهاد فکرکنید یا مثلا درمورد اخبار جدید بحث کنید. ممکن است کاملا غرق در برنامه های آینده باشید. نیمه ی دوم روز شما را دوباره به حال و شاید به گذشته برمی گرداند.

شهریور:

باید درنیمه ی اول رو برنامه ها و اهداف خود را چک کنید.، سایت تهران فان ، احتمال اینکه تصور غلطی درباره ی یک چیز حیاتی داشته باشید بالاست. تا هنگام عصر تمام تعهدات جدید را به تاخیر اندازید. هنگام عصر برایتان متعادل تر است، ولی دام های خودش را نیز خواهد داشت.

مهر:

نباید روی شانس ثابت و دایمی حساب باز کنید. فقط به شانس و استعدادهایتان تکیه نکنید،، سایت تهران فان ، بلکه روی حرفه ای بودن، بینش و اراده و عزمتان هم حساب باز کنید. اکثر شما مطمئنا از اعتقاد به کاری که می کنید، آماده بودن برای فکر کردن و عمل کردن بصورت غیرمرسوم منفعت خواهید برد.

آبان:

اگر کمی احساس گیجی کردید باید تا هنگام عصر صبر کنید.، سایت تهران فان ، در آن زمان شفافیت به زوحتان برمی گردد و تکه های پازلتان جای خود را پیدا می کنند. یک بار دیگر حس ششمتان با ذهنتان همراه می شود.

آذر:

وقت آن رسیده که به پرحرفی و اجتماعی بودن بیش از حد خداحافظی بگویید.، سایت تهران فان ، در نیمه ی دوم روز باید تفکر سطحیتان عمق بیشتری به خود بگیرد. احساس جسارت و محافظت از خودتان به شما کمک می کنند که همه چیز را واضح ببینید.

دی:

هم شما و هم اطرافیانتان درک روشنی از چگونگی بازی کردن دارید.، سایت تهران فان ، برطبق توافق های دوطرفه ی ناگفته، می توانید به راحتی از هر پیچ و خمی عبور کنید. ویژگی های مثبت چنین وضعیتی قابل پیش بینی بودن و امنیت خواه بود. ویژگی های منفی هم شامل رکود و بن بست احتمالی هستند.

بهمن:

ایده هایی که هنگام صبح در ذهنتان متولد می شوند ممکن است، سایت تهران فان ، فقط به نظر بیایند که منحصر به فردند. به چیزی که برایتان به نظر هوشمندانه می آید تکیه نکنید-به زودی می توانید نقطه ضعف هایش را ببینید. هنگام عصر سعی کنید که روی کارهای روزمره تمرکز کنید.

اسفند:

درنیمه دوم روز به کارتان برسید. در این زمان هم فعالیت و هم استراحت برایتان شاید آور خواهند بود.، سایت تهران فان ، با انجام دادن وظیفه تان احساس رضایت خیلی خوبی خواهید کرد. هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند شما را از کاری که می کنید منحرف کند.
مطالب جدید