فال روز 24 اردیبهشت ماه 1393

 

 

فال روز 24 اردیبهشت ماه 1393

 

فروردین:

امروز برای شما آنچنان موفقیت آمیز نخواهد بود. ، سایت تهران فان ،ممکن است در ارتباطتان با اعضای خانه مشکلاتی پیش بیاید. این مسایل ممکن است تاثیر منفی روی کار و رابطه تان با مدیریت بگذارند. امروز عکس العملتان کمی آهسته است و این خودش همه چیز را بدتر می کند.

اردیبهشت:

امروز فضای اطرافتان آرام نیست. بااین حال، شخصیت شما در خطر است. ، سایت تهران فان ،دلتان به شما می گوید که چه کار نکنید تا در مخمصه نیفتید. بگذارید دیگران برای زندگی خود بجنگند! خودتان را با دشمنان مواجه نکنید.

خرداد:

ممکن است درمورد موقعیت مالی و خانوادگیتان کمی نگران شوید. ، سایت تهران فان ،شرایط خیلی خطرناک بنظر می آید. ولی هیچ خطری برای شما در پی نخواهد داشت. سعی کنید که منطقی باشید و مشکلات را درلحظه ی پیش آمدن حل کنید. به سرعت خواهید فهمید که همه چیز در دستانتان است.

تیر:

امروز برای شما پر از نگرانی، تغییرات ناگهانی برنامه ها و مشاجرات است. ، سایت تهران فان ،اگر در یک شرایط سخت گیر افتادید خودتان را گم نکنید و نترسید. وقتی بیماری باشد درمان هم هست و هر کجا هم که تغییری باشد نحوه ی سازگاری با آن هم وجود خواهد داشت.

مرداد:

اضافه شدن به یک تنش احساسی می تواند تاثیر منفی روی خلق وخو، ، سایت تهران فان ،سلامتی و کارایی کاریتان داشته باشد. باید برای سوالات سخت موجود در سنت های خانوادگی و یا دنیای نیمه هوشیار خود به دنبال پاسخ باشید. یک راه درروی هوشمندانه و غیرمنتظره پیدا می کنید.

شهریور:

باید کمی جرات داشته باشید تا بتوانید یک چرخه ی نادرست را بشکنید ، سایت تهران فان ،و در نهایت به یک سطح جدید برسید. شاید مجبور باشید تا برعلیه سنت ها حرکت کنید و روزمره ی نرمال را به هم بریزید. قبل از شروع به آن کمی تعلل کنید. از زیاده روی و خشونت بیش از حد اجتناب کنید.

مهر:

رخدادهای امروز کمی خشمگینتان می کنند. اگر احساسی و تاثیر پذیر هستید ، سایت تهران فان ،ممکن است خیلی استرس پیدا کنید. با اولین تحریک هیچ حرکت ناگهانی از خود نشان ندهید. این کار هیچ تاثیری روی تغییر شرایطی که در آن هستید نخواهد داشت.

آبان:

باید سعی کنید که در مواجه با هرگون دردسری آرام باشید.، سایت تهران فان ، شریکان خارجی یا همکاران ممکن است با کارهای غیرمنتظره ی خود شما را حیرت زده کنند. همکاران و اقوام شما نیز ممکن است خیلی عجیب رفتار کنند. احتمال ایجاد مشکلات در ابتدای یک دادگاه یا درخواست برای ویزا برایتان وجود دارد.

آذر:

امروز با تغییرات غیرمنتظره ی رخدادها، حتی خوشبین ترین و سرسخت ترین شما هم می توانند آزرده شوند. ، سایت تهران فان ،هنگام عصبانیت، ترس یا تحریک شدگی هیچ کاری نکنید. امور مالی ممکن است در نتیجه ی عوامل خارجی با تغییراتی مواجه شوند.

دی:

در هرلحظه وحتی زمانی که کمترین انتظاری دارید ممکن است برای یک مشاجره تحریک شوید. ، سایت تهران فان ،اگرچه با یک شرایط خیلی آشنا هستید ممکن است برای رفتار خشمگینانه ی کسی آماده نباشید و پاسخ بدی به آن بدهید. در لحظه هیچ عملی نباید کنید.

بهمن:

امروز ممکن است سورپرایزهای غیرمنتظره ای در خانواده، کار یا سلامتیتان انتظارتان را بکشند.، سایت تهران فان ، با رخدادهای خارجی پیچیده ای مثل تغییرات اجتماعی یا مشکلات حمل و نقل ممکن است کارهای روزمره معمولتان مختل شود.

اسفند:

از اول صبح شانس عجیبی دنبالتان خواهد بود. حتی اگر خودتان را در عمق یک شرایط بد پیدا کنید ، سایت تهران فان ،قادر خواهید بود که با مهارت تمام در آن مانور دهید و خودتان را به هرصورت که شده بیرون بکشید.
مطالب جدید