درباره عشق آشکار و پنهان زندگی

 

 

درباره عشق آشکار و پنهان زندگی

 

عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن،عاشق بودن بدهد؟ ، سایت تهران فان ،گاه عشق گم است،اما هست،هست،چون نیست.عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟

نه،عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است، سایت تهران فان ،. عشق از آن رو هست،که نیست! پیدا نیست و حس می شود. می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. دیوانه به صحرا!

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق است. دست و قلبش عشق است. در تو می جوشد، بی آنکه ردش را بشناسی. بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم.، سایت تهران فان ، شاید هم بخواهی و ندانی. نتوانی که بدانی. عشق، گاهی همان یاد کمرنگ سلوچ است و دست های آلوده تو که دیواری را سفید می کنند!

(جای خالی سلوچ)

***جای خالی سلوچ رمانی رئالیستی از محمود دولت آبادی است ، سایت تهران فان ،که بلافاصله پس از آزادی از زندان ساواک و طی ۷۰ روز نوشته است. دولت آبادی داستان آن را به هنگامی که دورهٔ سه سالهٔ حبس را می گذراند در ذهنش پرورانده بود.

داستان جای خالی سلوچ روایت دردمندانه زندگی یک زن روستایی در یکی از نقاط دورافتادهٔ ایران است ، سایت تهران فان ،که سعی می کند پس از ناپدید شدن ناگهانی شوهرش کانون خانواده را همچنان حفظ کند.

جای خالی سلوچ توسط کامران رستگار به انگلیسی ترجمه شده و در سال ۲۰۰۷ منتشر شد.، سایت تهران فان ، همچنین توسط ترجمهٔ ایتالیایی آن نیز توسط آنا ونسن انجام گرفته است.
مطالب جدید