اس ام اس جدید جنده دار و جالب اردیبهشت 93

 

 

اس ام اس جدید جنده دار و جالب اردیبهشت 93

 

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﯾﻬﻮ  ، سایت تهران فان ،

ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮﻡ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺑﺪﻩ

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: 093585…

ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺖ

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ O.o

--------------------------------------------------------------------

دخترا

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ . _ .، سایت تهران فان ،

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ *_*

--------------------------------------------------------------------

خانوما اگه شک داشتید که شوهرتون بهتون خیانت میکنه و به کسی بدبین بودید، سایت تهران فان ،

شوهرتون رو ببرید نزدیک خونه ی طرف ببینید وای فایش کانکت میشه یا نه!

--------------------------------------------------------------------

یکی از انتخاب های سخت زندگی

بعد از امتحان نمیدونی جزوه رو شوتش کنی بیرون، سایت تهران فان ،

یا

نگهش داری برای ترم بعد

--------------------------------------------------------------------

تو خارج :

عزیزم ؟ baby ؟ میتونم چندلحظه بیام تو اتاقت ؟

تو ایران :، سایت تهران فان ،

بعد از اینکه یه لگد به در میزنن میگن :

کره خر چه غلطی می کردی درو بسته بودی ؟؟

--------------------------------------------------------------------

وقتی داری با یکی درد و دل می کنی

اگه طرف گفت : “اینکه چیزی نیست”، سایت تهران فان ،

دورخیز کن با آرنج راستت محکم بزن تو چشمش تا مغزش از گوشش بپاچه بیرون -.-

--------------------------------------------------------------------

پدر چیست ؟، سایت تهران فان ،

موجودیست مهربان که حاضره جونشو واست بده …..اما ماشینشو بهت نمیده

--------------------------------------------------------------------

هر کی بوده آشنا بوده چیست ؟، سایت تهران فان ،

دیالوگ ایرانیان در مواجهه با خانه دزد زده !

--------------------------------------------------------------------

گهگاهی هم از اینترنت کارتی استفاده کنید تا قدر ADSL رو که بهتون دادیم بدونید.

”شرکت مخابرات ایران”، سایت تهران فان ،

--------------------------------------------------------------------

دوست عزیز اگر روزی دیدی دشمن داری

بدان یک جا یک کرمی ریخته ای، سایت تهران فان ،

الزاما دلیل بر موفقیت شما نیست !

--------------------------------------------------------------------

ﺍﻭﻭﻭﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻣﻤﻤﻢ

ﻃﻄﺎﺍﺍ، سایت تهران فان ،

ﺍﻭﻭﻭﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢﻡ ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻣﻂﻃﻂ

ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﻧﯿﺲ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺳﺘﺎﯾﺶ!

--------------------------------------------------------------------
مطالب جدید