فال سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 93

 

 

فال سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 93

 

فروردین:

الان پروژه هایی که روی آنها مشغول کار بوده اید در حال تکمیل شدن هستند. ، سایت تهران فان ،در همه ی کارهایتان عمقی نگر و دقیق باشید. به کارهای دیگران نه بگویید. امروز این کارها نتیجه ای نخواهند داشت. به جای آن روی روزمره خودتان تمرکز کنید. یک چک آپ داشته باشید.

اردیبهشت:

امروز شرایط خیلی خوبی برای خلق و خوی ثابت، سلامتی و کارهای کارآمد و نتیجه بخش پیش می آید. ، سایت تهران فان ، نباید برای خود هیچ هدف فراانسانی انتخاب کنید. فقط روی تکمیل برنامه های اخیرتان کار کنید. خوب است که در کارهایتان خلاقیت داشته باشید. این باعث می شود لذت و کار با هم خیلی خوب ترکیب شوند.

خرداد:

طالعتان به شما استراحت داده و توصیه می شود که نباید به دنبال ارتباطات شدید باشید. درمورد آن ناراحت نباشید. ، سایت تهران فان ، این فقط یک مکث کوتاه است و وقتی تمام شد می توانید با انرژی مضاعف به فعالیت هایتان برگردید.

تیر:

درکل روزتان متعادل است ولی نباید در انتظار کشفیات و یا موفقیت های خیلی بزرگی باشید. ، سایت تهران فان ،کارهای ساده کنید و روی یک هدف قدیمی کار کنید. ممکن است بخشی از وقتتام را صرف انجام یک فرایند، جمع آوری اطلاعات، تمام کردن پروژه ها یا خریدهای جزیی کنید.

مرداد:

قبل از باز کردن یک در باید قبلی را ببندید. فعالیت هایتان باید آرام و روشمند باشد. ، سایت تهران فان ،اصلا نیازی به عجله نیست. نتایج موفقیت های اخیر را تحلیل کنید و از آنها کمی درس بگیرید. هیچ کس دیگر این کار را برای شما نخواهد کرد.

شهریور:

همه چیز به خوبی در حال شکل گیری است، ولی میزان فعالیتتان به تدریج در حال کم شدن است. ، سایت تهران فان ، تلاشتان را برای چیزی که ممکن نیست هدر ندهید. واقعگرا تر باشید و از زندگی خیلی طلب نداشته باشید. بهترین راه برای مصرف انرژیتان این است که آن را به سمت مسیر درستی هدایت کنید.

مهر:

باید سعی کنید که در اتفاقات اطراف همه ی جزییات را تحلیل کنید. ، سایت تهران فان ،امروز روزی است که هر جزییات و نکته ی کوچکی اهمیت زیادی پیدا می کند. ممکن است رازی را فاش کنید یا یک ارتباط مخفی از رخدادها را کشف کنید.

آبان:

امروز روابط با دوستان و همکاران اهمیت پیدا می کند. مطمئن شوید اساس رابطه هایتان محکم و امن است. ، سایت تهران فان ، ارزش ندارد که ارتباطتان را با کسی که وفاداری خود را با عمل ثابت نکرده ادامه دهید.

آذر:

امروز خلق و خویتان خیلی ثابت نیست. شاید در نهایت به دفعات زیاد در طول روز نیت هایتان را عوض کنید. ، سایت تهران فان ، وقت خوبی برای این نیست که خیلی محکم یک هدف انتخاب کنید. اگر نظر مخالف طرف مقابلتان از قبل برایتان مشخص است هیچ مکالمه ای را آغاز نکنید.

دی:

ویژگی های غالب امروزتان عملگرایی، تعادل، واقع بینی و یکپارچگی هستند. ، سایت تهران فان ،همچنین ممکن است کنجکاوی، عطشتان برای داشن و میلتان برای بهبود مسیرتان بیشتر شود.

بهمن:

تحریک پذیری و ایرادگیریتان ریشه در توجه بیش از حدتان به جزییات دارد و ممکن است ، سایت تهران فان ، در تمام روز با ناراحتی همراه شود. ممکن است در نتیجه ی مشکل سلامتی، امروز مالی، مشکلات عشقی یا تربیت فرزندان یک بحران جزیی را تجربه کنید.

اسفند:

به احتمال زیاد امروز کلا در حال تلاش کردن برای تمیز کردن هوای روابط خواهید بود. ، سایت تهران فان ، اگر این برایتان واقعا اهمیت دارد، وقتتان را نگه ندارید و مکالمات سازنده داشته باشید. دردسرهای جزیی را نادیده نگیرید؛ آنها امروزاهمیت خیلی زیادی دارند.
مطالب جدید