جلوگیری از دست درد در هنگام کار با کامپیوتر

 

 

جلوگیری از دست درد در هنگام کار با کامپیوتر

 

 

عضلات دست پس از استفاده طولانی و بیش از حد از ماوس رایانه خسته می شوند.، سایت تهران فان ، افرادی که با رایانه کار می کنند زمان زیادی را صرف تایپ کردن و استفاده از ماوس می کنند.

ماوس توسط عضلات فلکسور و اکستانسور ساعد اداره می شود. ، سایت تهران فان ،خستگی و درد معمولاً با استفاده بیش از حد از این عضلات ایجاد می شود اگرچه مقدار بسیار ناچیزی فشار روی ماوس وارد می شود ولی این عضلات برای انجام حرکات کوچک در طی یک دوره زمانی طولانی به استقامت نیاز دارند.

درمان خستگی ساعد

برای درمان درد عضلات دست، ماوس رایانه ای را انتخاب کنید که به راحتی در کف دست جا گیرد .، سایت تهران فان ،ماوس بیش از حد بزرگ یا زیاد کوچک باعث خستگی سریع عضلات ساعد می شود.محل کار ایستگاه کاری است که باید از نظر ارگونومی بدن بطور صحیحی تنظیم شوند. نشستن در یک صندلی قابل تنظیم ارتفاع و قرار دادن ماوس در یک سطح ثابت بطوریکه آرنج را حدود 90درجه خم و مچ دست در یک موقعیت مستقیم قرار گیرد به لحاظ ارگونومی بدن مطلوب است.

بعد از استفاده از ماوس چند بار در روز عضلات ساعد را کشش دهید .، سایت تهران فان ،کف دست راست را روبه پایین نگه دارید با دست چپ به آرامی مچ دست راست را خم کنید طوریکه انگشتان دست روبه کف اتاق باشند این کشش را به مدت 10ثانیه انجام دهید و سپس با دست چپ تکرار کنید.

بعد از هر یک ساعت در طول استفاده از رایانه پنج دقیقه استراحت کنید تا عضلات ساعد کمتر احساس خستگی کنند.، سایت تهران فان ،
مطالب جدید