جدیدترین متن عاشقانه | سایت متن عاشقانه جدید 93

 

جدیدترین متن عاشقانه | سایت متن عاشقانه جدید 93

 

 

بدون تو ، سایت تهران فان ،

سوگی دارد فضای اتاقم

و از با تو بودن خیال میبافم

اشک تمدید میشود در نگاهم بدون تو

بدون تو... -متن عاشقانه، سایت تهران فان ،

 

بدون تو

آه...

حسرت چه جولانی می دهد برای لحظه دیدار

جسمم میجوشد در این سوی دیوار، سایت تهران فان ،

مثل یک بیمار گذر میکند

این طعنه ی تلخی است،

انگار بدون تو قصه نیست، سایت تهران فان ،

حال امشب و هر شب من است

بدون تو لحظه های با تو بودن مثل نام قشنگ تو

پرستو وار از خاطر آرامشم کوچ میکند

بدون تو... -متن عاشقانه

بدون تو، سایت تهران فان ،

آه...

که زمان انگار با من گل یا پوچ میکند

بدون تو حال من اما...

پشت یک واژه آه

من تا همیشه تنها،، سایت تهران فان ،

ساده و کودکانه گریه میکنم.
مطالب جدید