فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

فروردین:

یک موهبت بصورت مخفی ازآن شما خواهد بود.، سایت تهران فان ،هنگام صبح شرایط احساسیتان ممکن است پر از استرس باشد، ولی با پیشرفت روز همه چیز بهتر خواهد شد. ممکن است در مواجهه با نیروی بیشتر دشمن مجبور شوید از حقتان برای استقلال دفاع کنید.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93


اردیبهشت:

باید از ماجراجویی و بی احتیاطی دست بکشید. امروز این ویژگی ها اهمیت خود را از دست می دهند. ، سایت تهران فان ،اما باز هم به دیگران نگویید که اینطور باشند. وقت آن رسیده که انتخاب آشناهای شخصی و حرفه ای جدید را جدی تر بگیرید.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

خرداد:

استراتژی شما همانطور می ماند، ولی تاکتیک هایتان تغییر می کنند.، سایت تهران فان ، سیاست و دوتانه بودنتان جای خود را ابتکارات قوی، فعالیت و گاهی هم پرخاشگری نسبت به دشمنان می دهد. کمی از زمان و تلاشتان را صرف فیزیک بدنتان کنید.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

تیر:

چارچوب ذهنیتان به میزان فعالیت و همچنین تواناییتان برای عکس العمل بموقع به شرایط بستگی دارد. ، سایت تهران فان ،هنگام صبح بسیار پر تنش خواهد بود، ولی جالب ترین زمان روزتان نیز همین موقع است. اگر روی نو اندیش بودن، پیشرفت و ابتکار سرمایه گذاری کنید مطمئنا پیروز خواهید بود.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

مرداد:

امروز برای کارهای اجتماعی و همچنین هر چیز مرتبط با مسافرت و گسترش بینشتان مطلوب خواهد بود. ، سایت تهران فان ،شانس خوبتان کمک می کند که مشکل گرفتن مدرکتان را حل کنید. برای اطمینان از موفقیتتان، هرگونه غرور نامربوط را کنار بگذارید و با افتخار کمک دیگران را بپذیرید.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

شهریور:

اگر دوست ندارید به مخمصه وارد شوید، می توانید در ذهنتان به ماجراجویی های هیجان انگیز بروید.، سایت تهران فان ، بااین حال، بسیاری از شما در واقعیت یک حرکت بسیار عظیم خواهید کرد و برای این شجاعت نتیجه ی خوبی خواهید گرفت.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

مهر:

اگر رابطه تان با کسی با مشکل مواجه شده است، امروز این اختلاف به سرحد نهایت خود می رسد. ، سایت تهران فان ،سعی نکنید که جزییات یک شرایط را پیش بینی کنید. زیبایی امروز به غیرقابل پیش بینی بودن آن است. انتظار نداشته باشید که قادر باشید روی دیگران تاثیر بگذارید. امروز همه چیز خیلی کم به ابتکارتان بستگی خواهد داشت.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

آبان:

باید آماده باشید که بطور موقت برنامه هایتان را به تعویق بیندازید و بر اساس شرایط عمل کنید. ، سایت تهران فان ،از رفتن به لبه ی پرتگاه نترسید. در شرایط نیاز مطمئنا امنیت مال شما خواهد بود. کارهای روزمره بطور پیش بینی نشده ای جالب خواهد شد.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

آذر:

آغاز روز برایتان رفتن به یک مسیر قبلا طی شده است. درصورت امکان پروژه های خلاقانه را بپذیرید، سایت تهران فان ، یا روی برنامه های کاری مستقل کار کنید تا بتوانید از شرایط به نفع خودتان استفاده کنید.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

دی:

امروز همه چیز برایتان ساده نخواهد بود، بویژه در ساعات اولیه روز.، سایت تهران فان ، شما بصورت درونی مستعد منفی بافی و ناراحتی هستید و درنتیجه از دیدن جنبه های مثبت و آشکار همه چیز غافل خواهید بود. سعی نداشته باشید که سناریوی امروز از پیش بنویسید.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

بهمن:

در نیمه ی اول روز علاقه تان برای تمام چیزهای پیشرفته و جدید بسیار شدید می شود. ا، سایت تهران فان ،لان جربزه تان بهترین مشاورتان است، بویژه در تلاش های شخصیتان. از گرفتن تصمیم ها خطرناک نترسید. نگذارید تردید های مخفیتان شما را گیج کنند.

 

فال روز 13 خرداد | فال سه شنبه 13 خرداد 93

 

اسفند:

امروز ممکن است برایتان یک بحران پیش بیاید، ولی مطمئنا چند لحظه ی بسیار روشن و مثبت نیز برایتان وجود خواهد داشت.، سایت تهران فان ، امروز به بسیاری از شما کمک می شود که از شر چرخه ی افکار و اعمال شریر خلاص شوید. وقت خوبی خواهد بود تا در زندگی خسته کننده ی خود شرایط جدیدی به وجود آورید.

 
مطالب جدید