اس ام اس دروغ گفتن | بهترین اس ام اس خرداد ماه 93

 

اس ام اس دروغ گفتن | بهترین اس ام اس خرداد ماه 93

 

 

به يک ديگر دورغ نگوييد

آدم است ، سایت تهران فان ،

باور مي کند ،

دل مي بندد

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

ترجيح مي دهم حقيقتي آزارم بده، تا اينکه دروغي آرومم کنه .
، سایت تهران فان ،
++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

گاو ها هم دروغ ميگن با اينكه تنهان همش ميگن مـــــا

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++، سایت تهران فان ،

ميشل پوآکار: لازم نيس دروغ بگيم.درست مثل بازي پوکر گفتن حقيقت بهترين روشه .بقيه فکر مي کنند داري بلوف ميزني پس برنده تويي

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم!

و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوي. .!!!!، سایت تهران فان ،

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

جز من اگرت عاشق و شيداست بگو

ور ميل دلت به جانب ماست بگو، سایت تهران فان ،

ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو،نيست بگو،راست بگو…!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

مــن مي بافم …

تــو مي بافي …
، سایت تهران فان ،
مــن براي تــو کلاه

تا سرت را گرم کنم …

تــو براي مـن دروغ

تا دلم را گرم کني

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

شيرين نميشود طعم تلخ دروغ هايي که به خوردم دادي……..!!!!!!!
، سایت تهران فان ،
++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

گرگه در خونه بزبزقندي رو ميزنه؟

شنگول ميگه: کيه؟
، سایت تهران فان ،
گرگه ميگه : منم آقا گرگه

شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثير صداقتش قرار ميگيرن و درو باز ميکنن

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++، سایت تهران فان ،

دلم واسه شيطان ميسوزه … ! دروغ نگفت. تظاهر نکرد… حتي به قيمت اخراجش از بهشت…

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++، سایت تهران فان ،

هر چه شنيدي بازگو مکن ، که نشانه دروغگويي است، وهر خبري را دروغ مپندار، که

نشانه ناداني است.
مطالب جدید