اس ام اس فاز سنگین | جدیدترین اس ام اس فاز سنگین خرداد ماه

 

 

اس ام اس فاز سنگین | جدیدترین اس ام اس فاز سنگین خرداد ماه

 

یاد گرفته ام دستانم ، این بار که یخ کرده اند !

دیگر دستانت را نگیرند ، سایت تهران فان ،

آستین هایم از تو با وفا تر و ماندنی ترند . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرند

سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند، سایت تهران فان ،

سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند

سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود ، خودت را به طوفان بزنی !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ساده پا پَس می کشم

هرچند، سایت تهران فان ،

هیچوقت پای من وسط نبود . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دیــــــــگر خاموش شده ای در من ،، سایت تهران فان ،

درست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بدترین رفیقها اونایی هستند که یه روز برای درد دلهات،، سایت تهران فان ، دلسوزی می کنندو یه روز دیگه با همون درد دلها، دلت رو می سوزونند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !

وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد، سایت تهران فان ،

پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست

فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . .، سایت تهران فان ،

خودِ خودِ خودِت . . !

اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوست عزیزم

فهمیده ی دیروز و نفهم امروز …

هیچ وقت بخاطر جنس مخالف ،
، سایت تهران فان ،
جنس موافق رو ارزون نفروش ضرر میکنی !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…

شخصیت من چیزیه که من هستم…
، سایت تهران فان ،
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حوّایت می شدم

اگر سیبِ سرخی داشتی، سایت تهران فان ،

حیف «آدم» نیستی . . !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تو بگو طلاس …

وقتی از چشم افتاد قاطی آشغالاس…، سایت تهران فان ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ﺑ
مطالب جدید