فال روز 17 خرداد | فال شنبه 17 خرداد ماه 93

 

 

فال روز 17 خرداد | فال شنبه 17 خرداد ماه 93

 

فروردین:

استقلال مشخصه ی شما موقتا کاهش پیدا می کند. ، سایت تهران فان ، بسیاری از شما دوست دارید به امید حل کردن مشکلات خودتان در امور دیگران شرکت کنید. امروز شما بهترین راننده، واسطه یا راهنما نخواهید بود.

اردیبهشت:

امروز رویکر متعادل شما به همه چیز جای خود را به ماجراجوی،، سایت تهران فان ، سرعت و بی ثباتی می دهد. ممکن است کسی شما را وسوسه کند که در یک کار نامطمئن شرکت کنید، آن هم با این وعده که در نهایت منفعت بزرگی نصیبتان شود. گول نخورید. پنیر رایگان فقط در تله موش گذاشته می شود.

خرداد:

ابتکار شما نتیجه ای برعکس انتظارات خواهد داشت. در ورزش،، سایت تهران فان ، مدیریت و کسب و کار خطر شکست خیلی بالاست. قبل از تصمیم گیری برای هر اقدامی، مطمئن شوید تلاش هایتان تلف نمی شوند.

تیر:

روی شانه ی راستتان یک فرشته ی محافظ ایستاده و روی شانه ی چپ هم یک شیطان حیله گر است. ، سایت تهران فان ،باید سعی کنید در هر شرایطی به مسیرتان ادامه دهید. از معاملات غیرقانونی اجتناب کنید. یاد بگیرید که به موقع فریب و کلاه برداری را تشخیص دهید.

مرداد:

امروز وقت خوبی برای آغازهای جدید بویژه کارهای دسته جمعی نیست.، سایت تهران فان ، اگر پایه های فنی و اطلاعاتی آن مطمئن نبود، در عجله نباشید که هیچ آزمایشی را استارت بزنید. پروژه های جدید مرتبط با آموزش، خدمت رسانی و انتقالات اصلا مطلوب نیستند.

شهریور:

امروز می توانید فردایتان را بلرزانید. خطرناک ترین شرایط برای شما سردرگمی،، سایت تهران فان ، مسمومیت، عصبی بودن، تغییرات خلق و خو و عوض کردن مرتب برنامه ها و تصمیمات هستند.

مهر:

امروز بد نیست که سعی کنید کمی فعال باشید.، سایت تهران فان ، در طول راه ممکن است به موانع بسیاری بر بخورید، ولی در نهایت نتیجه می گیرید. قادرید که در بیرون آمدن یک شرایط سخت سر خود را بالا بگیرید.

آبان:

این شانس را داشته اید که ویژگی هایی مثل استقامت، فروتنی، صبوری،، سایت تهران فان ، و عقل و خرد را از خود نشان دهید. باین حال امروز مرتبا به آسانی وسوسه می شوید. برای بعضی از شما یک همراه بد یا یک تبلیغات اغوا کننده می تواند کافی باشد تا از راه به در شوید.

آذر:

شما مثل همه ی آذری ها به راحتی هر چالشی را می پذیرید مخصوصا اگر خیلی شدید باشد.، سایت تهران فان ، ممکن است دیگران با سعی داشتن به تحریک یک رقابت باشما، بخواهند از این حساسیت شما سوءاستفاده کنند. اگر مطمئنید دشمنی ندارید، وقت آن رسیده که کمی چشم هایتان را باز کنید.

دی:

اگر برای وقت، سلامتی و وجهه ی خود ارزش قایلید نباید با عجله هیچ اقدامی کنید.، سایت تهران فان ، در خطر این هستید که تلاش هایتان را به هدر بدهید و هیچ نتیجه ی خوبی نگیرید. چنین نتیجه ی غم انگیزی ممکن است در زندگی کاری، امور خانوادگی، درمان یا مراقبت از پرنده تان رخ بدهد.

بهمن:

عمل کردن بدون نگاه کردن به عقب دیر یا زود نتیجه ی خیلی خوبی برایتان خواهد داشت.، سایت تهران فان ، نگذارید نگرانی ها و تردید شما را ناامید کند- این حالت در ابتدای هر کاری طبیعی است. شاید قادر نباشید که برای تلاش هایتان نتیجه ی سریعی ببینید ولی نگران نباشید. تمام این تاخیرات موقتی هستند.

اسفند:

نزدیک ترین افراد به شما ممکن است شما را به فریب، ریا و بی وفایی متهم کنند.، سایت تهران فان ، شما تنها کسی هستید که می تواید تعیین کنید این اتهامات چقدر درست هستند. ستاره ها به شدت توصیه می کنند که با خودتان صادق باشید، قبل از هرکاری زمان بگذارید و از انتقاد از خود اجتناب کنید.
مطالب جدید