اس ام اس غمگین | جدیدترین اس ام اس غمگین خرداد

 

اس ام اس غمگین | جدیدترین اس ام اس غمگین خرداد

 

 

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت ، سایت تهران فان ،

این قدر که خالی شده بعد از “تو” جهانم…!

———————————

یک مشت فانوس می پاشم، سایت تهران فان ،

چشمانم سوسوی عاشقانه می زند

اما,تو انگار می خواهی گم کنی خانه دلم را !

———————————

“تو نیستی و هراسی در دلم افتاده”، سایت تهران فان ،

حال مادر لالی را دارم که که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده است !

———————————

نمیدانم از کجا اما خورده ام به بن بست، سایت تهران فان ،

تقصیر تو نیست;هیچ تفنگی گلوله را تا ابد در سینه اش نگه نمی دارد !!

———————————

هشتصد اسم توی گوشی توست,تا بفهمی چقدر تنهایی !

———————————

به تنهایی عادت کرده ام، سایت تهران فان ،

مثل درختی خشکیده به بی برگی !

———————————

و از میان تمام آرزوها،دردناک ترینش

نخواستن تو در نداشتن توست !!

———————————

پر کردن جای خالیش با آدمها،، سایت تهران فان ،

حکایت پر کردن گودال با تکه ایی یخ است

هرکدام در من،اندکی بعد آب می شوند !

———————————

فرامــــوش می شـــوم

راحتــــ تر از ردپــایــی بر برفـــ، سایت تهران فان ،

که زیر برفـــی تازه دفــن می شود

راحتـــ تــر از خاطـــره ی عطــر گیجــی در هــوا

که با رهگــذری تــازه از کنارتـــ رد می شود، سایت تهران فان ،

و راحتـــ تـــر از آنکــه فکر کنی

فـــرامــوش می شــوم . . .!!

———————————

از کفش هایم بپرس چقدر دنبالت گشته ام

حالا دیگر دهان باز کرده اند !!

———————————

به گمانم دست و پایم شکست در خیالت، سایت تهران فان ،

هیچ توان بیرون آمدن ندارم !

———————————
مطالب جدید