اس ام اس خاطره | جدیدترین اس ام اس های خاطره 93

 

 

 

اس ام اس خاطره | جدیدترین اس ام اس های خاطره 93

 

اگر خاطره های خوب می مانند ، سایت تهران فان ،

پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی

!

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93
اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند، سایت تهران فان ،

دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم

!

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه
، سایت تهران فان ،

ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها

که یادم بماند که یادم نماند این روزها …

 

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه، سایت تهران فان ،

خاطره ها را می سازیم

و خاطره ها ما را ویران می کنند ، سایت تهران فان ،اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93
اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتی نخواستنت…

آروم بکش کنار …، سایت تهران فان ،

غم انگیز است اگر تو را نخواهد

مسخره است اگر نفهمی

احمقانه است اگر اصرار کنی . . .

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …
، سایت تهران فان ،

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه
، سایت تهران فان ،

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه
، سایت تهران فان ،

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت

تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود ، سایت تهران فان ،

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه
، سایت تهران فان ،

گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند

که انگار خدا در زمین کنار توست . . .

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه، سایت تهران فان ،

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 93

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه، سایت تهران فان ،

تمام خاطراتمان را مرور کرده ام

زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام، سایت تهران فان ،

همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام

فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !

اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین -تیر 9، سایت تهران فان ،3
مطالب جدید