مهمترین رویدادهای آسمانی سال 1396

 مهمترین رویدادهای آسمانی سال 1396

وقوع دو ماه گرفتگی، دو خورشید گرفتگی، بارش شهابی پرساووشی، بارش شهابی اسدی و بارش شهابی دو پیکری از مهمترین رویدادهای آسمانی سال 1396 هستند.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: در سال گذشته یعنی سال 1395 شاهد سه ماه گرفتگی از نوع نیم سایه و دو خورشید گرفتگی از نوع حلقوی بودیم که این خورشید گرفتگی ها در ایران قابل مشاهده نبودند.

 

مهندس مسعود عتیقی افزود: گذر سیاره تیر از مقابل خورشید را شاید بتوان از مهمترین رویدادهای نجومی قابل رصد از ایران در سال گذشته عنوان کرد که در روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 اتفاق افتاد و گروه کاربردی انجمن نجوم آماتوری ایران با برگزاری همایش علمی در روزهای قبل از این واقعه اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه برای عموم داشتند.

 

وی در خصوص مهمترین رویدادهای آسمانی سال 1396 گفت: امسال همچون سال های دیگر شاهد رویدادهای شاخص نجومی خواهیم بود که از جمله آنها می توان به ماه گرفتگی روز دوشنبه 16 مرداد 1396 اشاره کرد؛ این ماه گرفتگی از ساعت 22:50 به وقت ایران آغاز می شود اما به دلیل اینکه بخش محدودی از ماه تحت پوشش سایه زمین قرار می گیرد، این ماه گرفتگی بسیار جزئی و در عین حال در کشور با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود. آسیا، استرالیا، شمال غرب آمریکا و اقیانوس آرام مناطق تحت پوشش این گرفت خواهند بود.

 

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ادامه داد: بارش شهابی پرساووشی از دیگر رویدادهای مهم نجومی سال 96 خواهد بود؛ این شهاب باران روز شنبه 21 مرداد 1396 روی می دهد اما به دلیل وجود نور زیاد ماه پس از بدر پیش بینی خوبی برای رصد شهاب های این بارش نمی شود.

 

عتیقی ادامه داد: دوشنبه 30 مرداد 1396، کسوف کاملی رخ می دهد که در ساعت 18:26 به وقت جهانی آغاز می شود؛ این گرفت خورشید در ایران قابل مشاهده نیست اما سایه ماه از اقیانوس آرام آغاز و از شرق تا غرب آمریکا را درمی نوردد و در اقیانوس اطلس این واقعه پایان می یابد.

 

وی خاطر نشان کرد: جمعه 26 آبان 1396، بهترین بارش شهابی سال یعنی بارش اسدی را شاهد خواهیم بود این شهاب باران در ساعت 20:30 دقیقه تاریخ یاد شده به وقت ایران به اوج خود می رسد. در این شهاب باران میان 20 تا 60 شهاب در ساعت پیش بینی می شود.

 

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ادامه داد: چهارشنبه 22 آذر 1396، بارش شهابی دو پیکری با 60 تا 120 شهاب در ساعت رخ خواهد داد که از نظر تعداد شهاب بیشترین آمار برای رصد را خواهد داشت. در این شب ماه در وضعیت تربیع آخر خواهد بود.

 

عتیقی گفت: چهارشنبه 11 بهمن 1396، خسوف کامل ماه روی می دهد بیشتر نقاط ایران پس از مرحله گرفت کامل و اتمام این مراحل بقیه گرفت جزئی را شاهد خواهند بود. در این گرفت ماه تا زمان وقوع گرفت کلی زیر افق بوده و امکان مشاهده آن در ایران نیست.

 

وی افزود: این گرفت 17:38 دقیقه با طلوع ماه در ایران قابل مشاهده خواهد بود و 18:41 دقیقه گرفت جزئی پایان و گرفت نیم سایه (خسوف غیر مرئی) تا 19:38 دقیقه این شب ادامه دارد.

عتیقی ادامه داد : خورشید گرفتگی روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 از دیگر رویدادهای آسمانی مهم امسال به شمار می رود که در جنوب قاره آفریقا و اقیانوس منجمد جنوبی رخ خواهد داد و در ایران قابل مشاهده نخواهد بود.
مطالب جدید