آموزش کوچک کردن بینی

بینی

آموزش کوچک کردن طبیعی بینی

بسیاری از افراد دوست دارند تا بینی کوچک و زیبا داشته باشند و به دنبال راهی برای جراحی می باشند اما باید بدانید جراحی زیبایی تنها را برای زیبا کردن و کوچک کردن بینی نیست.

با بخور دادن منافذ پوست باز شده و چربی ها با مصرف اکسیژن سوخت و ساز پیدا می کند. بخوردادن بینی باعث کاهش چربی و گوشت های این منطقه از بینی می شود و بینی می تواند به فرم دلخواه و مناسبی در بیاید.

گفتنی است حتما پس از بخور دادن بینی را زیر آب یخ بگیرید و مدتی بگذارید تا وقتی که احساس کنید بینی تان سفت شده است، این کار باعث جلوگیری از افتادگی بینی می شود.مطالب جدید