فال روز یک شنبه شهریور

فال روز یک شنبه شهریور

فروردین:

احتمال تغییر در مسیر شغلیتان دیده می شود. شاید به این نتیجه برسید که بیشتر مناسب کار دیگری هستید. بدانید که تلاش های شبانه تان برای امتحانات و کارهایتان به نتیجه خواهد رسید. امشب از محل غیرمنتظره ای برایتان کمک خواهد رسید.

 اردیبهشت:

امروز تغییرات در کار برایتان آزادی بیشتری فراهم می کند، ولی وظایفتان سنگین تر خواهند بود. باید به جای زندگی اجتماعی و نوشیدنی های مختلف، تمرکز اصلیتان را روی کار جمع کنید. امشب برای خودتان تصمیم بگیرید که در زندگی به کجا می خواهید برسید.

 خرداد:

برای کم کردن انحراف از زندگی کاریتان باید کاری بکنید. افکارتان را طبقه بندی کنید. برای حذف این عوامل منحرف کننده کار لازم را انجام دهید. اگر نیاز پیدا کردید حتما در اتاقتان را که در آن کار می کنید ببندید.

 تیر:

امروز وقتی مشکلات و مسایل خانواده گی برای ضربه زدن به شما قد علم کردند چشم هایتان را ببندید و به طرف دیگر توجه کنید. نمی خواهید باعث شوید که یکی از اعضای خانواده تان احساس بدی پیدا کند، ولی بعلاوه ی آن نمی خواهید خودتان هم مرتب آسیب ببینید. سرتان را شلوغ کنید و خودتان باشید بهتر است.

 مرداد:

امروز بصورت خیلی جادویی به تمام آرزوهایتان می رسید. به طالع نیکویتان ایمان بیاورید. مدت زیادی است که مرتب بدشانسی و مشکل داشته اید و بیماری گریبانگیرتان بوده است، ولی الان وقت آن رسیده که ورق به نفع شما برگردد. هوا عالیست. کمی دوچرخه سواری کنید.

 شهریور:

ایجاد کانال های ارتباطی جدید در اداره و روابطتان امروز خیلی خوب پیش خواهد رفت. الان دیگر می دانید که باید چه کار کنید تا همه ی آنهایی که با شما تعامل دارند از افکار ذهنیتان و اینکه چگونه ترجیح می دهید کار کنید آگاه باشند. امروز برنامه های مسافرتتان را به تعویق بیندازید تا بتوانید به مسولیت هایتان رسیدگی کنید.

 مهر:

آرزو می کردید ای کاش هنگام تولد به جای زیبایی ثروت داشتید. کاری در این باره نمی شود کرد، ولی اگر سخت کار کنید و خیلی خوب پس انداز کنید می توانید برای خود یک تغییر خوب ایجاد کنید. با یکی از دوستانتان برای ناهار بیرون بروید و مشکلات را از ذهنتان بیرون کنید. وقتی دردل کنید حالتان بهتر می شود.

 آبان:

امروز انرژی خیلی زیادی دارید ولی کمی چاق شده ه اید و درباره ی آن کاری نمی توانید بکنید. خیلی سرتان شلوغ است و نمی توانید به باشگاه بروید. شاید ببینید که فانتزی های عاشقانه تان کمتر از حدانتظارتان هستند. این احساس خیلی دوام نمی آورد. بعدازظهر اتفاقات غیرمنتظره ی خوبی برایتان رخ خواهد داد.

 آذر:

در محل کار با یکی از همکاران بحثی می کنید، مطمئن شوید که بحثتان سازنده خواهد بود. باهم به ناهار بروید و خیلی جدی به موضوع بپردازید و حلش کنید. اگر بیطرف باشید به پاسخ ها و نتایجی که بدنبالش هستید خواهید رسید.

 دی:

امروز با صحبت کردن با کسانی که حرفتان را نمی فهمند تنها وقتتان را هدر می دهید. آنها متوجه تان نمی شوند وفقط پشت سرتان حرف خواهند زد. کمی فکر کنید و توجه کنید که کجای کار سرد و کله شق شده اید. ریشه ی احساسات بدی که نسبت به همکارانتان دارید را از جا بکنید.

 بهمن:

خودتان را به وضوح برای دیگران ابراز کنید و به آنها بفهمانید که باید برای پروژه ها چه کار کنند. موقعیت را دور نزنید و بیهوده این طرف و آنطرف نچرخید و رک باشید. خواهید دید که اگر چه باعث بوجود آمدن زخم می شوید، ولی باید همه ی کارها را به درستی انجام بدهید. وقتی کارهایتان تمام شد یک نفس عمیق بکشید.

 اسفند:

تخیل خیلی خوب است و امروز به تمام قوه ی تخیلتان نیاز دارید. عاقلانه است که در حین کاربرروی مسایل هر فکری که به ذهنتان می رسد را ضبط کنید. امروز از درگیری های رمانتیک پرهیز کنید. تسلیم خواهش های درونیتان نشوید که اثرمعکوس خواهند داشت.

 
مطالب جدید