اس ام اس جدایی سنگین جدید

http://up.rozfun.ir/up/forumi/pic2/sms-jodayi.jpg

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

من زبان برگ ها را می دانم

مثلا خش خش یعنی امان از جدایی

پیش از جدایی از درخت هیچ برگی خش خش نمی کند

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

آن روز که تو رفتی از آن سو

و من هم از این سمت

دنیا به دو پاره شد

به سویی و به سمتی

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

از روزهای رفته نگو

روزهای مانده را تعریف کن

با چند ماه خداحافظی کنم

به چند خورشید سلام

تا بیایی  ؟

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

 

روزی ازم پرسیدی بزرگترین آرزوت چیست ؟

گفتم بر آورده شدن آرزوی تو

ولی ندانستم آرزوی تو جدایی از من است

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

آنـــــقــدر پـُشــت سـرت آب ریخــتــم

کــه تـمـام کـوچـه سـَبـز شــد

پـــس چـِـرا نـیـامـدی ؟

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

هوای بوی تنت را کرده ام ، می دانی

پیراهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

همه یهویی ها خوبن :

یهویی بغل کردن

یهویی دیدن

یهویی سورپرایز کردن

یهویی بیرون رفتن

یهویی دوست داشتن

یهویی عاشق شدن

اما امان از یهویی رفتن !

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

پرنده ی مهاجری که مقصودش کوچ است

به ویرانی لانه اش فکر نمی کند

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

ابراهیم که نیستم می گذاری می روی

این آتش نبودنت بر من گلستان نخواهد شد

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

رهایم کردی چرا که برهنگیت را نجوییدم

بوسه هایت را نطلبیدم و طعم گس گناه را نچشیدم

رهایم کردی چرا که عشق ورزیدم

اس ام اس جدایی سنگین

SMS Jodayi Sangin

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

خنک شدى ؟

اما من هنوز داغم از رفتنت در این سرماى بى رحم

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

درنگ

عجب دنیای عجیبیست

رفتن و ماندن من به یک نقطه بند بود

زمانی که گفتی برو

چقدر عاشقانه می شد اگر نقطه اش بالا بود

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود

چه بیقرار بودی زودتر بروی

از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی

من سوگوار نبودنت نیستم

من شرمسار این همه تحملم

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

 

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش

اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

کار سختی پیش رو دارم :

بعد از رفتنت باید زنده بمانم

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

عیسی را به صلیب هم نمی کشیدند

می کشتند

مثل تو

که اگر مرا از یاد نمی بردی

می رفتی

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

هنوز هم مثل انشاهای دوران دبستان

با نتیجه گیری مشکل دارم

چرا رفتی ؟

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

ســـوم

هفتــــم

چهلـــم

ســـــال

چنـــد ســــال دیگــــر

بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم ؟

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد

فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد

فقط رفت …

فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

یادت هست ؟

روزی پرسیدی این جاده کجا میرود ؟

و من سکوت کردم…

دیدی …

جاده جایی نرفت…

آن که رفت ، تو بودی

راهی نمی بینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست

همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را

اس ام اس جدایی سوزناک

SMS Jodayi Sooznak

اس ام اس جدایی سنگین,اس جدایی سنگین,اس مس جدایی سنگین,س م س جدایی سنگین,اسمس جدایی سنگین,مسیج جدایی سنگین,پیام کوتاه جدایی سنگین,پیامک جدایی سنگین,پیام جدایی سنگین,جمله جدایی سنگین,جملات جدایی سنگین,جمله های جدایی سنگین,شعر جدایی سنگین,اشعار جدایی سنگین,متن جدایی سنگین,مطلب جدایی سنگین,مطالب جدایی سنگین,استاتوس جدایی سنگین,پیامک,اس ام اس,مسیج,پیام کوتاه,پیام
مطالب جدید