بیماری عجیب یک دختر که نفس کشیدن یادش می رود!

بیماری های مختلفی تا به حال کشف شده است که هر کدام آن ها بر روی یکی از نقاط بدن تاثیر می گذارد. از بیماری هایی که باعث به وجود آمدن غده می شوند تا آن هایی که حتی لهجه و زبان را یک شبه تغییر می دهند همه از دسته بیماری های نادر هستند که زندگی کردن به همراه آن ها بسیار سخت خواهد بود.

“مایسی هریس” دختر بچه ۳ ساله ای است که درگیر یکی از همین بیماری های نادر شده است. این دختر سه ساله از عارضه ای خاص رنج می برد که باعث شده مغز او تنفس کردن را از دستورات حیاتی خود به حساب نیاورد و از آن می گذرد.

 

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

 

بیماری این دختر بچه به نام “CCHS” شناخته می شود و نکته اصلی در آن نبود هیچ رابط پیامی میان “شش‌ها” و مغز است به طوری که مغز فراموش می کند سیگنال های تنفس کردن را به شش‌ها ارسال کند.

این بیماری که راه درمانی برای آن پیدا نشده است باعث شد تا این دختر تمام زندگی خود را در بیمارستان بگذراند.

البته سه روز است “مایسی” با استفاده از یک دستگاه بسیار خاص که به صورت ۲۴ ساعته به گلوی او متصل شده و هوای لازم برای زندگی را به بدن او وارد می کند، از بیمارستان مرخص شده است.

 

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر

دختری که بلد نیست نفس بکشد + تصاویر