داستان آموزنده راز موفقیت دونده المپیک

http://up.rozfun.ir/up/forumi/pic/story/raz-movafaghiat-davande.jpg

داستان آموزنده راز موفقیت دونده المپیک

در یک رقابت المپیک، ورزشکارای زیادی از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند. در این میدون بزرگ، هر رشته ای ورزشکارا و قهرمانهای خاص خودشو داشت که اومده بودند با به نمایش گذاشتن قدرتشون، پرچم کشورشونو روی سکوی قهرمانی بالا ببرند.

اما تماشایی ترین رشته ورزشی در این رقابتا، مسابقات دوی سرعت بود که از همه بیشتر طرفدار و تماشاگر داشت. و تمام رسانه ها و تلویزیونای جهان، بیشتر از هر مسابقه دیگه ای، این رشته پرهیجانو تعقیب می کردند. در دوی سرعت صد متر و دویست متر و امدادی المپیک، دونده های پرقدرت رکورددار و تازه واردهای بدون رکورد، فقط به یه چیز فکر میکردند. اونم رد شدن از خط پایان و به دست آوردن مدال افتخار آمیز المپیک بود و یا شکستن رکود و ثبت رکورد جدید!

 

خبرنگارای کاوردار هم که مثل آدمای برق گرفته مدام به اینورو اونور می پریدندو خبرهارو ضبط میکردند. و تعدادی از اونا هم مشغول مصاحبه با قهرمانا بودند. بیشتر از همه ورزشکارهای حاضر، خبرنگارای دوربین به دوش و میکروفون بدست بودند که با هول و ولا چارگوشه استادیوم المپیکو متر میکردند! با گذشت زمان، بالاخره شرکت کننده های دوی دویست متر سرعت، پشت خط استارت اومدند تا اسماشون خونده شه.

بعد از خوندن اسم و تشویق تماشاگرا، دونده ها بصورت خمیده نشستند پشت خط استارت. توی اون لحظه، خیلی از دوربین ها زوم شدند روی چشمای دونده ها. چشمایی که داشت مستقیم به خط پایان نگاه میکرد. بعد از چند ثانیه، تپانچه به صدا دراومد و همه اون قهرمانهای پرقدرت، زیر تایم بیست و چهار ثانیه، تونستند از خط پایان عبور کنند. بعد، هر کدومشون به محض عبور از خط پایان، نفس نفس زنون یه گوشه ای روی زمین ولو شدند!

خبرنگارا همون لحظه خودشونو به دونده های خسته رسوندند. یه سری شون سراغ قهرمان رفتندو یه سریشون هم سراغ بقیه. از میون این دونده ها، یکیشون که مقام خوبی به دست آورده بود، دستاشو به کمر گرفته بود و رفت سمت تماشاگرا. خبرنگار ریزاندامی که دو سه تا دوربین از سروکولش آویزون بود، خودشو به اون دونده رسوندو میکروفونو به سمت دهنش گرفت. بعدش گفت:

_ تبریک میگم. عالی بود. تو چطور به این زمان عالی دست پیدا کردی؟

دونده همونطور که نفس نفس میزد، دهنشو چسبوند به میکروفونو گفت:

_ من قبل از عبور از خط پایان، اول ذهنمو از خط پایان رد میکنم، بعد جسممو! موفقیت، به قدرت ذهن بستگی داره نه قدرت بدن!

دست نوشته حسن ایمانی

 
مطالب جدید