استخدام بانک

 

بانک کار آفرین

 

 

بانک کارآفرین به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شعب شهر تهران در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی تعداد محدودی از داوطلبان (بومی تهران) ، سایت تهران فان ،واجد شرایط در مقطع کارشناسی رشته های تحصیلی مندرج در بند۱، اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید.

 

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید....
آگهی استخدام

 

 

برای دیدن متن به ادامه مطلب مراجعه کنید.....
مطالب جدید