اسمس عاشقانه

http://up.rozfun.ir/up/forumi/pic2/sms-asheghane3.jpg

اس ام اس عاشقانه برای بدست اوردن دل

SMS Asheghaneh

بسوزد خانه لیلی و مجنون که

رسم عاشقی در عالم انداخت

اگر لیلی به مجنون داده می شد

دل هیچ عاشقی رسوا نمی شد

اس ام اس عاشقانه برای بدست اوردن دل

SMS Asheghaneh

کمر بسته ام به خودکشی بیخیـــال هم نمی شوم

هم دست اند با من این سیگارهای تلخ

و این لحظه های تنهایی و این خاطرات تلخ

ادامه در ادامه مطلب ...
http://up.rozfun.ir/up/forumi/pic2/sms-asheghane3.jpg

اس ام اس عاشقانه آذر 92

اس ام اس عاشقانه دردناک
مطالب جدید