کلگری کانادا

جاذبه‌های گردشگری کلگری کانادا

کلگری در منطقه کوهپایه‌ای و دشت‌های غربی بافاصله ۸۰ کیلومتری شرق رشته‌کوه راکی در شهری در جنوب استان آلبرتای کانادا قرار دارد. یکی از ویژگی‌های این شهر داشتن منابع انرژی و نفت است که به همین دلیل به یکی از مهم‌ترین کشورهای اقتصادی تبدیل شده است. وجود کوه‌های بسیار بلند باعث شده کلگری به یکی از پرجاذبه‌ترین مناطق کانادا تبدیل شود.

جاذبه های گردشگری کلگری
مطالب جدید