اس ام اس های زیبای دوستی

 

اس ام اس های زیبای دوستی


در همین حســـرت که یک شب رااکنارت مانده ام

در همان پس کوچه ها در انتـــظارت مانده ام

سرد می آید به چشم مســـت من چشمت و باز

از همین یلدا به عشق آن بهـــارت مانده ام . .
کوه نیستی ، امـــا صدایت که می زنم

شعر و شور و عشق به من بــــاز می گردد . . .
پر از شور و سرااسر مهربانی ست

کمی سبز و کمی هـــم آسمانی ست

شده متن تمامـــی خبرها

دو چشمت سومین جنــــگ جهانی ست !

براای دوســـت داشتنت

از من دلیل می خـــواهند نازنین

چشمانت راا قرض می دهی !؟

اس ام اس های زیبای دوستی
اای سبزترین خاطره در باغ وجودم

دیشب به حضـــورت غزلی ناب سرودم

گفتند که چه داری ااز این هستی دنیا ؟

گفتم که رفیقی هســت همه بود و نبودم . . .
خیلی دور هم که بروی نقــطه نمیشوی

سه نقطه میشـــوی در شعرهایم !‏
یاد چشمـــهایت ، هنوز هم آتشم می زند

چه حقیرست ااین زمستان ، با تــمام سرمایش . . .
” ماه همیـــشه پشت ابر نمیماند ”

گاهی پشـــت پلکهای تو

روی شانه من بـــخواب میرود . . .
شب مانده و پرواانه من منتظر است

تا صبح غزل خانه مـــن منتظر است

هر وقت دلـــت هوای باریدن داشت

برگرد بیا شانه من منـــتظر است . . .
تاپ‌تاپِ قلبت

موسیقی بی‌کلامـــی‌ست ، که روان‌شناسان

برایم تـــجویز کرده‌اند . . .

اس ام اس های زیبای دوستی
همیشه رفـــتن بهترین نیست

گاهی میان رفتن و ماندن هیـــچ فرقی نیست

چه قهر باشــــیم چه آشتی

اصل درست ااین است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جـــتای دارند . . .
مطالب جدید