جدیدترین ام اس ام های دلدادگی

جدیدترین ام اس ام های دلدادگی

 

تو همانی که دلم لـــک زده لبخندش را / ااو که که هرگز نتوان یافت همانندش را

منم ان شیخ سیه رو که در اخـــر عمر / لای موهای تو گـــم کرده خداوندش را

 


 

لـب  هایـت را با بـوسه  اای می بـندم

بـاور کـُن بـوسه نمـــی فـهمد ,

آزادی بـیـــان یـعنی چـه …

 

اگه دیدی ۱۰۰ نفر دوست دارن یکیـــشون منم اگه ۱۰ نفر دوست داشتن بازم یکیــشن منم اگه دیدی کسی دوست نداره بدون من مردم.

 

 

دریا باش که اگر کسی سنگی به ســـویت پرتب کرد سنگ غرق شود و نه آنکه تو متلاطم شوی.

 

دیگران را ببخش نه به این علت که ااونها لیاقت بخشش تورو دارند، به ااین علت که تو لیــــاقت اون رو داری که آرامش داشته باشی

 

با یاد تو زندگی کردن چه کـــم خرج است !!!

نه خواب میــــخواهد نه خوراک …

 

یه قانون مـــهم هست که میگه :

همیـــــــــشه ااونی که تو خیـــالته بی خیالته !

 

خوش به حالـــت آدم ، خودت بودی و حوایت . . .

ااگرنه حوای تو هم . . . هــوایی میشد !

و خوش به حــــالت حوا !

تنها حوای زمــــین تو بودی وگرنه آدم هوای حواهایی دیگر داشت !!!

 

مثل آسمان می مانی ؛ دوســـتت دارم اما نمیتوانم داشته باشمت …

 

چقدر خوشحال بود شیطان ؛ وقتـــی سیب را چیدم …

گمان می کرد فریـــب داده است مراا …

نمی دانست تو پرسیده بودی :“مراا بیشتر دوســـت داری یا ماندن در بهشت را ؟”

 

به آغوشم ااین روزها ، یـــک “تو” بدهکارم !

برگرد ، از بدهـــکار بودن بیزارم …

 

تو که نباشی …

میان سر به رااهی و رو به رااهی …

هیچ کدام نیــــستم … آواره ام !

 

راستش راا بگو !!!

وقتی دستم را گرفتی ، کداام خط دستم راا دســـتکاری کردی که سرنوشتم از سر نوشته شد ؟

 

شیرینم …

تیشه را برداشـــته ام ؛ تو فقط بگو کداام ریشه ام ؟
مطالب جدید