جدیدترین اس ام اس های مورد داشتیم 93

جدیدترین اس ام اس های مورد داشتیم 93

 

مورد داشتیم دختره (سایت تهران فان)

با ماشین کنترلی خاموش کرده !

.

.

.

مورد داشتیم

طرف به خاطر تنها عشقش میخواسته خودکشی کنه(سایت تهران فان)

ولی اون یکی مخاطب خاصش نذاشته !

.

.

.

مورد داشتیم پسره میخواسته از در بیاد تو(سایت تهران فان)

سیبیلاش گیر کرده به چارچوب !

.

.

.

مورد داشتیم دختر با قیافه بدون آرایش(سایت تهران فان)

رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش بردنش سربازی !

.

.

.

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ دختره ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻗﻔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ گذاشته(سایت تهران فان)

ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻗﻔﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺪﻩ !

.

.

.

مورد داشتیم دختره با یه آیدی آبجیشه(سایت تهران فان)

با یه آیدی دیگه مخاطب فوق خاصش !

خعلی هنر میخوادا !

دختر است دیگر …

.

.

.

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری(سایت تهران فان)

عروس چایی آورده

داماد گفته اگه میشه تو لیوان خودم بیار !

.

.

.

مورد داشتیم پسره میخواسته(سایت تهران فان)

از ایست بازرسی حرم رد بشه بهش گیر دادن که چادرت کو ؟

.

.

.

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری

دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه(سایت تهران فان)

کلیپسش رفته تو حلق داماد !

.

.

.

مورد داشتیم دوتا پسر داشتن تو خیابون راه میرفتن(سایت تهران فان)

به طلافروشی رسیدن وایسادن ویترینو نگاه کردن !

.

.

.

مورد داشتیم دختره مدل ابروهاشو(سایت تهران فان)

با مدل ابروهای مخاطب خاصش ست میکرده و بلعکس !

.

.

.

مورد داشتیم دختره(سایت تهران فان)

واسه بالا و پایین کردن شیشه ماشین کلاچ میگرفته !

.

.

.

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایشِ ۲ !(سایت تهران فان)

.

.

.

مورد داشتیم طرف میخواسته لپ تاپ رو خاموش کنه رفته از پریز کشیده بیرون(سایت تهران فان)

دیده خاموش نشده رفته فیوزو قطع کرده !

.

.

.

مورد داشتیم که مانیتورش خراب شده آدرس یه جای مطمعن واسه تعمیر میخواسته(سایت تهران فان)

چون معتقد بود عکسای شخصی توشه!
مطالب جدید